16 oktober 2023
0 Reactie(s)

16 oktober 2023

Micas Networks ziet brood in open networking switches 

In een tijd waar conven­ti­o­nele netwerken zwarte AI en cloud workloads niet meer kunnen facili­teren, biedt open networ­king hier wellicht wel goede mogelijk­heden voor. Micas Networks, een startup uit San Jose, Californië, positi­o­neert zich nadruk­ke­lijk ivm dit deel van de netwerk­markt. Het bedrijf streeft naar het bevor­deren van netwerk­con­trole, flexi­bi­li­teit en kostenefficiëntie.

Dit wil men bereiken door het ontkop­pelen van speciaal gebouwde hardware en software. Open networ­king is welis­waar al meer dan een decen­nium aanwezig, maar wint nu pas terrein dankzij de overwin­ning van eerdere uitda­gingen zoals ontoe­rei­kende onder­steu­ning en integratieproblemen.

Micas Networks, oorspron­ke­lijk opgericht als Ragile Networks, heeft door de jaren heen een aanzien­lijke product­lijn opgebouwd. De belofte van open networ­king ligt wat dit bedrijf betreft in de schaal­baar­heid, econo­mi­sche effici­ëntie en het vermogen om snel op de markt te komen, vooral in het licht van de toene­mende eisen aan datacenter-netwerken. Micas streeft ernaar het open compu­ting-model toe te passen om deze uitda­gingen aan te gaan, met name de groei­ende behoefte aan high speed-connec­ties, de opkomst van cloud-gebaseerde diensten en de eisen die   AI/​ML workloads aan de infra­struc­tuur stellen. Het bedrijf speelt hierop met open networ­king switches die speci­fiek zijn ontworpen op de eisen van datacenteromgevingen.

Micas is een van de deelne­mers aan de Open Compute Project (OCP) Global Summit 2023 dat deze week in Californië plaats­vindt. De switching-producten van het bedrijf zijn gebaseerd op Broadcom ASIC’s en Intel CPU’s. Ze maken gebruik van het Software for Open Networ­king in Cloud (SONiC) bestu­rings­sys­teem.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This