16 oktober 2023
0 Reactie(s)

16 oktober 2023

BTA presenteert XDR InfiniBand-specificatie voor nieuwe generatie AI workloads

De Infini­Band Trade Associ­a­tion (IBTA) heeft onlangs de langver­wachte XDR Infini­Band Speci­fi­ca­tion gepubli­ceerd. Deze maakt het datacen­ters mogelijk in te spelen op de connec­ti­vi­teit die zwarte AI- en HPC workloads nodig hebben. De speci­fi­catie maakt snelheden mogelijk van 800 Gb/​s, wat een signi­fi­cante stap vooruit is. 

De IBTA, een wereld­wijde organi­satie gewijd aan de ontwik­ke­ling en bevor­de­ring van Remote Direct Memory Access (RDMA) techno­lo­gieën, kondigde de beschik­baar­heid aan van de IBTA Speci­fi­ca­tion Volume 1 Release 1.7 en Volume 2 Release 1.5. In de Volume 1 Release 1.7 zijn de initiële speci­fi­ca­ties voor XDR opgenomen, die de basis leggen voor de volgende snelheids­ge­ne­ratie in de IBTA-roadmap. Hiermee wordt de bandbreedte verdub­beld in verge­lij­king met de vorige generatie.

Met SerDes-onder­steu­ning van 200 Gb/​s per lane zullen XDR-adapters en ‑switches een snelheid van 800 Gb/​s per poort bieden evenals onder­steu­ning voor XDR switch-to-switch verbin­dingen van 1,6 Tb/​s. Dit zal een belang­rijk verschil maken in de capaci­teit en snelheid waarmee datacen­ters kunnen opereren, wat cruciaal is voor het verwerken van de enorme hoeveel­heden data die nodig zijn voor geavan­ceerde AI en high perfor­mance compute-toepassingen.

Bijko­mende kenmerken in de Volume 1 Release 1.7 en Volume 2 Release 1.5 speci­fi­ca­ties omvatten verbe­terde onder­steu­ning voor grote radix switches, mecha­nismen om congestie­con­trole in Infini­Band en RoCE-gebaseerde netwerken te verbe­teren met behulp van netwerk probes, alsook de uitein­de­lijke fysieke speci­fi­ca­ties voor NDR 400Gb/​s InfiniBand.

Volume 1 van de Infini­Band-speci­fi­ca­tie­reeks vormt de kern van de Infini­Band-archi­tec­tuur en speci­fi­ceert de vereisten voor Infini­Band-switches, routers en adapters. Het speci­fi­ceert ook een complete archi­tec­tuur voor het beheren van een Infini­Band-fabric. Volume 2 speci­fi­ceert de fysieke aspecten van de architectuur.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This