4 december 2023
0 Reactie(s)

4 december 2023

Maar helft van de bedrijven is milieubewust bij aanschaf en energieverbruik ICT

Bijna de helft van de bedrijven (48 procent) zei in 2022 bij het aanschaffen van ICT-​diensten of -systemen rekening te houden met de impact op het milieu, of gaf aan maatre­gelen te nemen om het energie­ver­bruik van ICT-appara­tuur te beperken (47 procent). Bijna drie kwart van de bedrijven zorgde daarnaast voor duurzame afvoer van appara­tuur en nam maatre­gelen om papier­ver­bruik te vermin­deren. Het zijn vooral de grote bedrijven die kiezen voor een meer milieu­vrien­de­lijke aanpak. Dit blijkt uit de publi­catie ICT, kennis en economie 2023 van het CBS.

Bij bedrijven met tien of meer werkzame personen in de energie en water­sector werd in 2022 bij de keuze voor aan te schaffen ICT-​diensten of ICT-​systemen het vaakst (58 procent) rekening gehouden met de impact op het milieu. In de ICT-sector, de infor­matie en commu­ni­ca­tie­sector en bij finan­ciële instel­lingen, werden het vaakst maatre­gelen genomen om het energie­ver­bruik van ICT-appara­tuur te beperken. In de horeca werden relatief weinig milieu­maat­re­gelen genomen in relatie tot ICT.

De grotere bedrijven (500 werkne­mers of meer) namen met 67 procent vaker maatre­gelen om het energie­ver­bruik van ICT-appara­tuur te beperken dan kleine bedrijven met tien tot twintig werkne­mers (44 procent). Ook werd er door de grotere bedrijven vaker rekening gehouden met de impact op het milieu bij aanschaf van ICT-​diensten of -systemen (69 tegen 44 procent).
Drie kwart bedrijven voert ICT-appara­tuur duurzaam af
Van de bedrijven koos 73 procent in 2022 voor een duurzame afvoer van ICT-appara­tuur, wanneer deze niet langer werd gebruikt. Bedrijven in de energie en water­sector (82 procent) en in de gezond­heids­zorg (81 procent) kozen het vaakst voor een verant­woorde manier van afvoeren.

Door 40 procent van de bedrijven werd ICT-appara­tuur behouden nadat deze niet meer werd gebruikt, bijvoor­beeld als bron van reserve-​onderdelen. Soms wordt ICT- appara­tuur bewaard om onthul­ling van gevoe­lige infor­matie te voorkomen. In de ICT-sector werd niet meer gebruikte ICT-appara­tuur het vaakst bewaard door het bedrijf.

Door 30 procent van de bedrijven werd afgedankte ICT-appara­tuur verkocht, terug­ge­stuurd aan een lease­be­drijf, of weggegeven.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This