4 december 2023
0 Reactie(s)

4 december 2023

Hexaware introduceert Amaze voor modernisering op de AWS-marktplaats

Hexaware Techno­lo­gies heeft de beschik­baar­heid aange­kon­digd van ‘Amaze for Moder­ni­za­tion in AWS Market­place’. Dat is een digitale catalogus met duizenden softwa­re­over­zichten van onafhan­ke­lijke leveran­ciers, om gemak­ke­lijk software te vinden, te testen en te imple­men­teren op Amazon Web Services (AWS). Hexaware’s nieuwe oplos­sing stelt organi­sa­ties in staat sneller toege­voegde waarde te creëren in hun cloud-waarde­keten en klant­er­va­ringen te trans­for­meren door gebruik te maken van AWS-services.

Transformatie-engine

Hexaware’s trans­for­matie-engine Amaze helpt toepas­singen te versnellen, te ontdekken, te migreren en te moder­ni­seren, door deze te verplaatsen van datacen­ters of eigen compu­ter­om­ge­vingen naar AWS. Dit kan aanzien­lijke kosten­be­spa­ringen opleveren, processen stroom­lijnen, de beschik­baar­heid en schaal­baar­heid verbe­teren en een techni­sche achter­stand voorkomen.

Vanuit de AWS-markt­plaats kunnen organi­sa­ties zich nu abonneren op de Amaze SaaS-platform­dien­sten, inclu­sief portfo­li­o­be­oor­de­ling, re-platfor­ming, refac­to­ring en re-archi­tec­ting. Om toepas­singen met een verschil­lende complexi­teit te trans­for­meren naar zelfser­vice-modellen, in de vorm van AWS Cloud Managed Services/​Containers/​Serverless Platforms. Tegen aantrek­ke­lijke prijzen en ingebouwde basisondersteuning.

Zelfservice SaaS-model

Srini­vasan Panchapa­kesan, Corpo­rate Vice Presi­dent & Global Head – Amaze® Business & Cloud Trans­for­ma­tion Delivery, bij Hexaware Techno­lo­gies zegt: “Deze reis van een jaar omvatte talloze techni­sche itera­ties en een rigou­reuze validatie door AWS. Het integreren van onze diensten en het imple­men­teren van metingen in AWS Market­place voor naadloze automa­ti­se­ring bracht grote uitda­gingen met zich mee. Niettemin is dit een belang­rijke mijlpaal voor Amaze®, die de weg baant voor toegang tot Amaze® via een zelfser­vice Software-as-a-Solution (SaaS)-model in AWS Market­place. Dit resul­taat is te danken aan onze relatie met AWS, waardoor ons bereik naar een wereld­wijd klanten­be­stand enorm is uitgebreid.”

Saurabh Rana, Senior Vice Presi­dent & Global Head – Strategic Partner­ships & Alliances bij Hexaware Techno­lo­gies licht de annon­ce­ring toe: “De beschik­baar­heid in AWS Market­place markeert een grote sprong voor Hexaware in het aanbieden van een robuuste, kosten­ge­op­ti­ma­li­seerde en schaal­bare oplos­sing voor cloud-adoptie aan zijn klanten, door gebruik te maken van AWS-services. Klanten kunnen zich eenvoudig recht­streeks vanuit AWS Market­place abonneren op Amaze® en hun TCO verlagen, migratie- en moderniseringsrisico’s minima­li­seren, de complexi­teit van processen vereen­vou­digen, de afhan­ke­lijk­heid van App MKB-bedrijven voor functi­o­nele appli­catie-inzichten vermin­deren en IT-flexi­bi­li­teit bieden om snel te kunnen reageren op veran­de­rende zakelijke behoeften.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This