30 januari 2024
0 Reactie(s)

30 januari 2024

LiveAction packet capture en forensics beschikbaar op Cisco UCS

LiveAc­tion, gespe­ci­a­li­seerd in het inzich­te­lijk maken van de netwerk­pres­ta­ties, maakt bekend dat haar software voor packet capture & analysis gecer­ti­fi­ceerd is voor Cisco Unified Compu­ting Systems (UCS)-servers.

LiveAc­tion neemt van 5 tot en met 9 februari deel aan Cisco Live 2024, in Amsterdam, om deze en andere ontwik­ke­lingen te laten zien. 

Cisco UCS integreert compu­ters, netwerken en opslag in één uniforme oplos­sing en vormt zo de basis voor het aansturen van appli­ca­ties. Door de packet capture en foren­si­sche functies van LiveAc­tion te integreren, kunnen klanten betere presta­ties en betrouw­baar­heid op een UCS-chassis reali­seren en snellere MTTR voor netwerk- en beveiligingsincidenten.

LiveAc­tion biedt organi­sa­ties die UCS gebrui­kers de volgende vier techni­sche mogelijk­heden om waarde­volle pakket­data te verkrijgen voor het snel reageren op incidenten: 

  1. 3 PB effec­tieve opslag­ca­pa­ci­teit in 4 rackunits, 17x compacter dan veel concurrenten
  2. Verbe­terde SASE/SSE-zicht­baar­heid voor Cisco Catalyst SD-WAN, waarbij zowel perfor­mance- als securi­ty­data worden gecombineerd
  3. Krach­tige bidirec­ti­o­nele workflows met Splunk voor zowel netwerk­ob­ser­vatie als een foren­si­sche deep dive 
  4. Kant-en-klare workflows tussen SNA (voorheen Steal­th­watch) en LiveWire voor foren­sisch onderzoek

“Nu onze software voor packet capture en foren­sisch onder­zoek op UCS draait, zijn we verheugd om Cisco-klanten de volgende generatie netwerk­in­tel­li­gentie en obser­va­tie­func­ties te bieden op de beste hardware in zijn klasse”, zegt Francine Geist, CEO van LiveAction.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This