3 juni 2024
0 Reactie(s)

3 juni 2024

Linux Foundation start High Performance Software Foundation

De Linux Founda­tion heeft de oprich­ting van de High Perfor­mance Software Founda­tion (HPSF) aange­kon­digd. HPSF zal door middel van diverse techni­sche projecten een software stack voor high perfor­mance compu­ting (HPC) ontwik­kelen en promoten.

Naarmate het gebruik van HPC groeit, imple­men­teren steeds meer datacen­ters GPU’s en andere op snel rekenen gerichte chips. HPSF zal een neutrale omgeving bieden voor cruciale projecten in het ecosys­teem van high perfor­mance compu­ting, zodat bedrijven en organi­sa­ties in de industrie, de acade­mi­sche wereld en overheden met elkaar kunnen samenwerken.

HPSF wordt onder­steund door onder andere de oprich­ters Amazon Web Services (AWS), Hewlett Packard Enter­prise (HPE), Lawrence Liver­more National Labora­tory (LLNL), en Sandia National Labora­to­ries (SNL) Andere leden zijn AMD, Argonne National Labora­tory (ANL), Intel, Kitware, Los Alamos National Labora­tory (LANL), NVIDIA, en Oak Ridge National Labora­tory (ORNL). Daarnaast doen mee de Univer­sity of Maryland, Univer­sity of Oregon en het Centre for Devel­op­ment of Advanced Compu­ting (C‑DAC). 

HPSF zal een technisch advies­co­mité (TAC) oprichten om werkgroepen aan te sturen die zich buigen over verschil­lende HPC-onder­werpen. Dit comité zal een bestuurs­model volgen dat is gebaseerd op de Cloud Native Compu­ting Founda­tion (CNCF) en zal bestaan uit leden van de organi­sa­ties en deelne­mers uit de gemeenschap.

De HPSF lanceert met de volgende initiële open-source techni­sche projecten:

  • Spack: een HPC package manager.
  • Kokkos: een program­meer­model voor het schrijven van moderne C++ appli­ca­ties op een hardware-agnos­ti­sche manier.
  • Viskores (voorheen VTK‑m): een toolkit van weten­schap­pe­lijke visua­li­satie-algoritmen voor accelerator-architecturen.
  • HPCToolkit: gereed­schappen voor presta­tie­me­ting en ‑analyse voor compu­ters, varië­rend van desktop­sys­temen tot GPU-versnelde supercomputers.
  • Apptainer: voorheen bekend als Singu­la­rity, een project van de Linux Founda­tion dat een high-perfor­mance, volledig uitge­rust container subsys­teem biedt.
  • E4S: een ‘hardened’ distri­butie van HPC-softwarepakketten.
Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This