6 oktober 2023
0 Reactie(s)

6 oktober 2023

Leaseweb selecteert Edgio voor CDN-diensten in EMEA

Leaseweb Global is een partner­schap aange­gaan met Edgio, dat een platform voor multi-CDN voor de regio’s EMEA, Noord-Amerika en Asia-Pacific. Leaseweb combi­neert hierdoor nu meerdere Content Delivery Network (CDN) providers. 

Door gebruik te maken van redun­dante switch-mecha­nismen wordt het verkeer op intel­li­gente wijze gerou­teerd, wat leidt tot optimale presta­ties, vermin­derde latency en verbe­terde beschik­baar­heid. Deze benade­ring is gunstig voor verschil­lende sectoren, waaronder media, enter­tain­ment, marke­ting, réclame, SaaS, gaming en iGaming, door middel van de latency te vermin­deren en de presta­ties van inhoud met hoge bandbreedte te verbe­teren, zelfs tijdens verkeerspieken.

Edgio levert edge-enabled softwa­reo­p­los­singen, waarmee bedrijven hoogwaar­dige digitale ervaringen kunnen bieden, van snellere websites en respon­sieve appli­ca­ties tot superi­eure strea­ming­kwa­li­teit. Edgio onder­steunt zowel kleinere als grotere bestanden en speelt in op de toene­mende vraag naar digitale content op gebieden als e‑commerce, video­be­wer­king en softwa­re­ont­wik­ke­ling. Dit maakt bedrijfs­ac­ti­vi­teiten sneller en betrouwbaarder.

Door de integratie van Edgio in de Multi-CDN van Leaseweb profi­teren klanten van verbe­terde schaal­baar­heid en een sterkere perfor­mance voor content delivery. Deze samen­wer­king is een stap vooruit in de markt voor Multi-CDN, vooral voor de schaal­baar­heid en conse­quente kwali­teit van de content delivery. Hierdoor wordt een naadloze gebruik­s­er­va­ring, inclu­sief snellere livestream en on-demand video-levering zonder buffe­ring gegarandeerd.

Sharan Kumar, Product Manager CDN bij Leaseweb: “Door de geavan­ceerde mogelijk­heden van Edgio te integreren, breiden we niet alleen ons Multi-CDN-portfolio uit – we herde­fi­ni­ëren de normen voor de levering van inhoud en zorgen ervoor dat onze klanten ongeë­ve­naarde snelheid, betrouw­baar­heid en presta­ties ontvangen. Dit partner­schap onder­streept onze toewij­ding aan innovatie en onze toewij­ding om tegemoet te komen aan de veran­de­rende behoeften van bedrijven over de hele wereld.”

“Edgio is enthou­siast om onze relatie met Leaseweb te verdiepen. De samen­wer­king betekent de groei­ende erken­ning onder cloud‑, media- en enter­tain­ment­be­drijven dat Edgio een van de snelste, hoogste capaci­teit en veiligste edge-enabled CDN’s biedt, wat ons, in combi­natie met onze servi­ce­kwa­li­teit, een aantrek­ke­lijke optie maakt”, aldus Emma Whitmore, Groeps­vi­ce­voor­zitter, EMEA Edgio

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This