6 oktober 2023
0 Reactie(s)

6 oktober 2023

Digital Realty opent demodatacenter bij ROC in Amsterdam

Digital Realty heeft het eerste demoda­ta­center bij MBO College Zuidoost ROC Amsterdam) geopend. Het demoda­ta­center is onder­deel van de oplei­ding Cloud & Infra­struc­ture Techni­cian en laat studenten op een unieke manier kennis­maken met het werk in de datacen­ter­sector. Het demoda­ta­center stoomt studenten zo klaar voor de arbeids­markt en moet de kloof tussen scholen en het bedrijfs­leven verkleinen. Digital Realty wil zo de talent­pool in de IT-sector vergroten. 

Het demoda­ta­center komt voort uit de huidige samen­wer­king tussen Digital Realty en het MBO College Zuidoost (ROC van Amsterdam). Er lopen sinds 1 september 2023 vier studenten stage bij Digital Realty om praktijk­er­va­ring op te doen bij meer dan tien colocatie datacen­ters in de regio Amsterdam.

Het volledig functi­o­ne­rende demoda­ta­center speelt in op de behoeften van de school en de datacen­ter­sector om de studenten basis­vaar­dig­heden aan te leren die van pas komen binnen een datacenter. Zo kunnen studenten dagelijks oefenen met het instal­leren van servers, kabels aanleggen en het inrichten van servers.

In samen­spraak met het ROC van Amsterdam is een vrijge­komen datacen­ter­ruimte van Digital Realty verhuisd naar het trainings­lo­kaal binnen het MBO College Zuidoost waarbij de relatief nieuwe onder­delen een tweede leven krijgen. Met dit demoda­ta­center als trainingslo­catie beschikken de studenten al over basis­vaar­dig­heden vóórdat zij de datacen­ter­sector betreden. Hierdoor is de kans dat zij de stage en oplei­ding succesvol afronden groter én zijn ze sneller in staat hun plek te vinden binnen de sector.

“Het demoda­ta­center biedt een unieke kans om studenten en andere geïnte­res­seerden kennis te laten maken met de wereld van datacen­ters”, vertelt Kees van den Berg, Customer Opera­tions Manager bij Digital Realty Neder­land. “We willen studenten laten zien hoe datacen­ters werken en dat het werk in deze sector leuk en varië­rend kan zijn. Uitein­de­lijk is het doel om de poten­tiële talent­pool voor de datacen­ter­sector zo groot mogelijk te maken, want de vraag naar nieuwe collega’s in deze sector wordt alleen maar groter.”

“We zijn erg enthou­siast dat we samen met Digital Realty onze studenten op een unieke manier praktijk­er­va­ring kunnen bieden. Door deze samen­wer­king zijn wij in staat hen goed voor te bereiden op de arbeids­markt, en hun mogelijk toekom­stige werkplek”, vertelt Jolanda Harskamp, vakgroep­voor­zitter Cloud & Infra­struc­ture Techni­cian bij MBO College Zuidoost. “We zien dat de interesse in de datacen­ter­sector groeit. We kijken ernaar uit om met het demoda­ta­center onze studenten nóg beter te voorbe­reiden op een carrière in deze sector.”

De officiële opening van het demoda­ta­center was op donderdag 5 oktober.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This