5 juni 2024
0 Reactie(s)

5 juni 2024

Leaseweb kondigt project voor European Cloud Campus

Leaseweb, een leveran­cier van cloud­ser­vices en Infra­struc­ture as a Service (IaaS), kondigt de start van het initi­a­tief voor de European Cloud Campus aan. Dit initi­a­tief maakt onder­deel uit van de zogeheten “Impor­tant Projects of Common European Interest” in het kader van de Next Genera­tion Cloud Infra­struc­ture and Services (IPCEI CIS). Het doel is de ontwik­ke­ling van een European Sovereign Cloud: een onafhan­ke­lijke cloud in Europese handen. 

Met zijn Neder­landse wortels en hoofd­kan­toor en met 27 jaar ervaring in de industrie, speelt Leaseweb een belang­rijke rol in dit project – het grootste Europese project ooit voor cloud­in­fra­struc­tuur. Onder IPCEI CIS zullen 100 Europese bedrijven uit 12 lidstaten een gedeelde cloud- en edge-infra­struc­tuur opzetten voor Europa. Het European Cloud Campus-initi­a­tief markeert een substan­tiële sprong voorwaarts in de reis van Leaseweb om een echte Europese Sovereign Cloud te ontwik­kelen. Deze cloud zal bedrijven de kans bieden om deze techno­logie in te zetten om innova­tieve toepas­singen te maken, met een nadruk op datalo­catie en eenvou­di­gere compli­ance met Europese regelgeving. 

De European Cloud Campus sluit uitste­kend aan bij de bestaande ontwik­ke­lingen van Leaseweb. Het doel is om diensten te leveren die zeer schaal­baar zijn, energie­zuinig, geauto­ma­ti­seerd, verti­caal geïnte­greerd en in staat zijn om effici­ënte multi­tenancy te bieden. Dit zal een bloeiend ecosys­teem voor techno­lo­gi­sche ontwik­ke­ling in Europa creëren. Het project belooft ook een positieve econo­mi­sche en maatschap­pe­lijke uitwer­king binnen Europa. Het initi­a­tief omvat onder andere samen­wer­king met NGO’s, trainingsprogramma’s voor nieuwe cloud­ex­perts en partner­schappen met univer­si­teiten. Hierdoor creëert het baankansen en inves­teert het in de ontwik­ke­ling van deskun­dige profes­si­o­nals, en stimu­leert het innovatie en ondernemerschap. 

Robert van der Meulen, Director of Product Strategy bij Leaseweb: “Het is belang­rijk voor ons dat we met de European Cloud Campus voorop lopen bij de bouw van een Europese cloud. Het toont onze toewij­ding aan innovatie en onze inzet om samen te werken met partners en open source projecten. Met deze infra­struc­tuur kunnen bedrijven AI- en cloud­toe­pas­singen direct hier in Europa ontwik­kelen, waarbij ze voldoen aan de regels en tegelij­ker­tijd innoveren. Dit is een mijlpaal voor ons en een gewel­dige kans voor groei en veran­de­ring in de wereld van de cloud­in­fra­struc­tuur. We kunnen niet wachten om de resul­taten te zien.” 

Ga voor meer infor­matie over dit initi­a­tief naar de European Cloud Campus.  

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This