8 maart 2024
0 Reactie(s)

8 maart 2024

Kyndryl en Stellantis breiden samenwerking uit

De leveran­cier van IT-infra­struc­tuur­dien­sten Kyndryl heeft een meerja­rige overeen­komst aange­kon­digd met Stellantis om een aantal essen­tiële bedrijfs­ac­ti­vi­teiten zoals netwerken, datacen­ter­on­der­steu­ning en lokale IT-diensten in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika te beheren en te exploiteren.

Voort­bou­wend op de overeen­komst die in februari 2023 is aange­kon­digd, zal Kyndryl bijdragen aan de moder­ni­se­ring van de IT-infra­struc­tuur van Stellantis, waardoor de autofa­bri­kant toegang krijgt tot een breder scala aan techni­sche middelen en interne vaardig­heden kan herori­ën­teren om de focus te verbe­teren op digital, cyber­se­cu­rity, nieuwe bedrijfs­mo­dellen en oplos­singen speci­fiek gericht op de klant.

“Stellantis werkt aan het herde­fi­ni­ëren van de mobili­teit zoals we die vandaag kennen en aan het stellen van nieuwe maatstaven in onze snel evolu­e­rende industrie. Het betekent samen­werken met de techno­logie leiders van de wereld om innova­tieve en duurzame producten en oplos­singen aan te bieden die voldoen aan de veran­de­rende behoeften van zowel klanten als de planeet. We zijn verheugd om onze samen­wer­king met Kyndryl uit te breiden om de kracht van digitale techno­lo­gieën te benutten en waarde te creëren voor de samen­le­ving als geheel,” zegt Gilles Feuntun, Vice Presi­dent Global Techno­logy & Opera­tions, Stellantis.

“We zijn vereerd om onze relatie met Stellantis, een visio­nair en innova­tief bedrijf dat de toekomst van mobili­teit vormgeeft, uit te breiden. Onze samen­wer­king is gebaseerd op een gedeelde visie die zich focust op digitale trans­for­matie en innovatie, waarbij Kyndryl’s wereld­wijde omvang, branche­kennis en techno­lo­gi­sche exper­tise worden ingezet om Stellantis te helpen zijn strate­gi­sche doelen en ambities te bereiken,” zegt Angelo Cirocco, Managing Partner, Kyndryl.

De twee bedrijven zullen blijven samen­werken om oplos­singen te co-creëren en te innoveren die de klant­er­va­ring, opera­ti­o­nele effici­ëntie en duurzaam­heid in de auto-industrie verbeteren.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This