18 maart 2024
0 Reactie(s)

18 maart 2024

Kubermatic lanceert KubeLB application delivery platform voor cloud-native omgevingen

Kuber­matic, een van oorsprong Duitse speler in de wereld van cloud-native techno­lo­gieën, heeft onlangs KubeLB geïntro­du­ceerd. Dit is een multi-tenant load balancer-oplos­sing die is ontwik­keld voor cloud-native gebaseerde frame­works. Het platform is volgens het bedrijf met name geschikt voor multi-tenant service providers.

De tradi­ti­o­nele appli­ca­tie­ar­chi­tec­tuur wordt steeds vaker vervangen door cloud-native ontwerpen, die geavan­ceerde load balan­cing-oplos­singen vereisen om de complexe dynamiek van gedis­tri­bu­eerde services effec­tief te beheren. KubeLB komt tegemoet aan deze behoefte door een platform te bieden dat de gewenste Ωschaal­baar­heid en respon­si­vi­teit biedt die cruciaal is voor de huidige Appli­ca­tion Delivery Control­lers (ADC’s).

KubeLB maakt gebruik van CCM (Cloud Controller Manager) voor lichte commu­ni­catie tussen clusters en het control panel, wat de flexi­bi­li­teit en effici­ëntie volgens Kuber­matic verhoogt. Het platform onder­steunt meerdere scaling-strate­gieën, wat zorgt voor verbe­terde flexi­bi­li­teit en optimale benut­ting van middelen.

Met een niet ontwik­kelde multi-tenant archi­tec­tuur scheidt KubeLB het control panel van het data panel, waardoor het mogelijk wordt schaal­bare en wendbare appli­catie delivery services te bieden. Het data panel van het platform, gebaseerd op Cilium en Envoy, onder­steunt analy­tics-gedreven appli­ca­tion delivery, biedt real-time scaling en behoudt applicatie-affiniteit.

Om ononder­broken service te garan­deren en de hoogste presta­tie­normen te handhaven, biedt KubeLB toege­wijde micro load balan­cers voor elke tenant. Door program­meer­baar­heid te omarmen, integreert KubeLB naadloos met Kuber­netes API’s, waardoor populaire DevOps-tools gebruikt kunnen worden en N‑Way Active-Active redun­dantie wordt gegaran­deerd voor continue beschikbaarheid.

KubeLB onder­scheidt zich door het centra­li­seren van load balancer manage­ment over multi-cloud en on-premise Kuber­netes clusters, een kenmerk dat opval­lend afwezig is in de standaard­op­stel­ling van Kuber­netes. De archi­tec­tuur van het platform bestaat uit de Consumer Cluster Manager (CCM) en een centrale Manager, die load balan­cers imple­men­teert en confi­gu­reert in reactie op veran­de­ringen binnen Kuber­netes services.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This