4 juli 2024
0 Reactie(s)

4 juli 2024

Klant bij VMware? Kom in beweging!

Eind vorig jaar nam Broadcom VMware over en sinds­dien is het erg onrustig. De gevolgen voor zowel klanten als partners zijn groot. Maar hoe groot, en voor wie precies, dat blijft onduidelijk.

We weten al wel dat Broadcom in het partner­ka­naal en de hoeveel­heid distri­bu­teurs snijdt. Voor veel kleine en middel­grote klanten is het zeer onzeker of ze over een tijdje nog gebruik kunnen maken van de diensten. Er zijn ook enorme prijs­stij­gingen bekend gemaakt. Omdat Broadcom het product­port­folio vereen­vou­digt, gaan heel veel klanten betalen voor onder­delen die ze niet gebruiken. De perpe­tual licen­ties, waarbij je eenmalig inves­teert en dan eigenaar bent, zijn afgeschaft. Het is ook nog zeer de vraag wat er met de support­af­de­ling van het voorma­lige VMware gaat gebeuren.

Een deel van de vertrouwde VMware-klanten maakt inmid­dels andere keuzes. Anderen kijken het nog even aan. Wij adviseren om dat eerste te doen. Broadcom zal de duimschroeven verder gaan aandraaien. Kom op tijd in beweging en ga aan de slag met de overstap. En met ‘op tijd’ bedoelen we ‘nu’. Want anders sta je straks met je rug tegen de muur.

Nieuwe kennis nodig

Maar wat kies je dan? Bij het maken van de juiste keuze, draait het niet alleen om techniek. Het gaat veel meer om de vraag hoeveel kennis je als organi­satie in huis hebt en of je bereid bent om daarin te inves­teren. Want wat je ook kiest, je hebt altijd nieuwe kennis nodig.

Overstappen op een andere grote speler, zoals Nutanix, Micro­soft (Hyper‑V) of Oracle ligt misschien voor de hand. Zij bieden overzich­te­lijke producten en hebben een betrouw­bare support­af­de­ling. Maar wie zegt dat je niet in hetzelfde schuitje komt te zitten als nu met VMware? Het zou naïef zijn om te denken dat dat niet kan gebeuren. 

Open source

Er is een alter­na­tief: open source. Daarvoor is behoor­lijk wat extra kennis nodig, maar zoals gezegd: die heb je hoe dan ook nodig. En die kennis hoef je niet per se zelf in huis te halen, die kunnen je ook inwinnen door een partner­schap met speci­a­listen. Speci­a­listen zoals wij bij EGP. Wij kunnen je helpen met overstappen op de betrouw­bare en sterke open source-oplos­sing Proxmox, zoals we dat al bij veel klanten hebben gedaan.

De voordelen van deze keuze is dat je kiest voor iets dat open is, dat onder­steund wordt met support en dat prijs­vast is. De prijzen voor de support kunnen wisselen, maar dat weegt niet op tegen eventuele prijs­stij­gingen voor het product zelf. Je hebt nu veel meer garan­ties voor de toekomst.

We hebben een white­paper gemaakt waarin we een stuk gedetail­leerder uitleggen welke afwegingen er komen kijken bij de keuze voor de juiste hyper­visor. Die kun je hier opvragen. Maar wat je ook kiest, ga er wel mee aan de slag. Nu, dus.

Photo by Jeremy on Unsplash

Piet Honkoop

Piet Honkoop

Piet Honkoop is CTO bij EGP Dutch Service Cloud Solutions

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This