26 oktober 2023
0 Reactie(s)

26 oktober 2023

Internationale AI-Edge hackathon tijdens OCP Global Summit

Het 2023 OCP Global Summit in San Jose, Californië, heeft alle verwach­tingen overtroffen, met een record­aantal van 4400 deelne­mers. Het evene­ment was een samen­komst van industrie­lei­ders, onder­zoe­kers en pioniers uit de open source commu­nity. Het thema dit jaar was ‘Scaling Innova­tion through Collaboration’.

Het evene­ment bood een platform voor zowel dialogen, workshops en inter­ac­tieve enginee­ring sessies. Deze activi­teiten waren opgezet om het begrip van de vooruit­gang die OCP-projecten hebben geboekt te vergroten, evenals de uitda­gingen en de weg voorwaarts voor deze projecten. Deelne­mers verkenden belang­rijke trends, pakten complexe uitda­gingen aan en ontdekten nieuwe mogelijk­heden om wereld­wijde innovatie te stimuleren.

De Commu­nity-leiding had 17 tracks georga­ni­seerd, met een maar liefst 469 sprekers verdeeld over 346 sessies. Het Experience Center telde negen stations en er waren verschil­lende co-locatie evene­menten met OCP-partners, zoals SONiC Workshop, DENT Mini Summit, CXL Forum en Samsung Memory Tech Day.

Eerste AI-Edge Hackathon

Voor het eerst werd tijdens de OCP Global Summit een AI-Edge Hacka­thon georga­ni­seerd in partner­schap met ETSI en LF. Alle sessies van het 2023 OCP Global Summit zijn opgenomen en de video’s en dia’s zullen in de komende weken online worden gepost.

Tijdens het OCP Summit waren er verschil­lende belang­rijke aankon­di­gingen, waaronder het OCP SAF.E‑programma, de MX Alliance gericht op het creëren en standaar­di­seren van next-genera­tion 6- en 4‑bits datatypes voor AI-training en inferen­cing, en de OCP-samen­wer­king met UEC.

Het 2023 OCP Future Techno­lo­gies Sympo­sium (FTS) werd gehouden op de tweede dag van het Global Summit en richtte zich op toekom­stige techno­lo­gieën in de IT-ecosys­teem. Het programma omvatte dit jaar meer dan 100 sprekers en verschil­lende techno­lo­gi­sche sporen zoals AI/​HPC, Netwerk, Datacenter Duurzaam­heid, Quantum, Power en Servers. De nieuwste toevoe­ging dit jaar was FTS Techno­logy Demon­stra­tions, waarbij tien teams hands-on ervaringen met nieuwe techno­lo­gieën toonden via live simula­ties en prototypes.

De prijs voor het beste FTS-paper, inclu­sief een geldbe­drag van $10.000, ging naar Matthew Williams van Cerio (voorheen Rockport Networks). Zijn paper was getiteld ‘The Future of AI/​ML Innova­tion is Row-Scale Disaggregation’.

Voor wie in San Jose aanwezig was, hier staan foto’s van het event.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This