8 september 2023
0 Reactie(s)

8 september 2023

HMY Group verdubbelt capaciteit van cloudapplicatie op vier continenten met GTT Managed SD-WAN

GTT Commu­ni­ca­tions, een wereld­wijde leveran­cier van managed netwerk- en bevei­li­gings­dien­sten aan multi­na­ti­o­nals, heeft een succes­volle migratie voltooid voor HMY Group, een wereld­leider in winkel­in­rich­ting en winkel­ont­werp. Zonder enige onder­bre­kingen van de activi­teiten werd de oude netwerk­tech­no­logie geüpgraded naar een beheerde SD-WAN-dienst. De beheerde SD-WAN-oplos­sing verbindt 15 locaties van HMY Group in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika in real-time en zorgt voor een sneller en betrouw­baarder netwerk om de voort­du­rende wereld­wijde uitbrei­ding van het bedrijf te ondersteunen.

Met de overstap naar SD-WAN verdub­belt de netwerk­ca­pa­ci­teit op elke locatie, terwijl de totale kosten per site 22 procent lager liggen. Tegelij­ker­tijd stellen de functies voor centrale verkeers­rou­te­ring van SD-WAN HMY Group in staat om bedrijfs­ap­pli­ca­ties te priori­teren en de gegevens­rou­te­ring te optima­li­seren. Op die manier kunnen zij hun activi­teiten effici­ënter laten verlopen en hun ROI verhogen.

Opstarten op nieuwe locaties

“Dankzij het wereld­wijde beheerde Tier 1‑SD-WAN van GTT zijn we als bedrijf klaar voor verdere groei, en laat dat net een belang­rijke bedrijfs­doel­stel­ling zijn”, zegt Teresa Tomás, CIO van HMY Group. “Net als onze klanten in de retail­sector zijn we actief op verschil­lende conti­nenten, en we moeten snel kunnen schakelen wanneer we een nieuwe site aan ons netwerk toevoegen. De beheerde SD-WAN-oplos­sing van GTT maakt ons bedrijf wendbaarder, zodat we veel effici­ënter kunnen opstarten op nieuwe locaties.”

De oplos­sing steunt op de wereld­wijde Tier 1‑IP-backbone van GTT die actief is in 140 landen verspreid over zes conti­nenten. Dankzij de SD-WAN-oplos­sing kan HMY Group sneller nieuwe locaties integreren in zijn bedrijfs­net­werk in moeilijk bereik­bare geogra­fi­sche locaties zoals China en Zuid-Amerika, waar speci­fieke lokale toegangs­op­ties niet altijd aanwezig zijn. HMY Group kan namelijk elk beschik­baar lokaal toegangs­type gebruiken in een robuuste configuratie.

Veilige connectiviteit

Het beheerde SD-WAN van GTT verbindt nu 15 HMY Group-sites in Frank­rijk, Duits­land, Grieken­land, Ierland, Italië, Neder­land, Portugal, Spanje, Turkije, het Verenigd Konink­rijk, Argen­tinië, Brazilië, Chili, Mexico, de Verenigde Staten en China, met effici­ënte route­ring en load balan­cing voor snelle presta­ties en automa­ti­sche netwerk­failover voor verhoogde veerkracht. Met GTT Cloud Connect kunnen gebrui­kers van HMY Group genieten van een veilige connec­ti­vi­teit met de Micro­soft Azure-cloud met hoge prestaties.

Boven­dien maakt HMY Group gebruik van Ether­Vi­sion van GTT, een webge­ba­seerd klanten­por­taal dat het IT-team inzicht geeft in het volle­dige wereld­wijde netwerk. Met dit klant­por­taal kun je beleid bepalen en het gebruik en de presta­ties van apparaten en appli­ca­ties monitoren. GTT onder­steunde HMY Group tijdens de migratie met aanvul­lende oplos­singen, waaronder hun profes­si­o­nele dienst­ver­le­ning, SIP-trunking, breed­band-wifi en gecen­tra­li­seerde firewalls, die GTT ook beheert in het kader van zijn geïnte­greerde beheerde dienstverlening.

“We zijn er trots op dat we de bedrijfs­doel­stel­lingen van HMY Group kunnen onder­steunen met onze veilige en hoogwaar­dige wereld­wijde beheerde SD-WAN‑, voice- en Cloud Connect-oplos­sing en onze bevei­li­gings­dien­sten”, aldus Tom Homer, voorzitter van de Europese tak van GTT. “Het partner­schap dat we hebben opgebouwd met HMY Group is cruciaal geweest voor de ontwik­ke­ling van dit veilige en betrouw­bare netwerk. Dit helpt het bedrijf om zijn activi­teiten uit te breiden in de snel bewegende wereld van de retail­pro­ductie terwijl het zijn teams wereld­wijd efficiënt laat werken.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This