Single Photon Avalanche Diode
7 september 2023
0 Reactie(s)
Single Photon Avalanche Diode

7 september 2023

Canon’s nieuwe MS-500 camera is mogelijke aanvulling op datacenter security

Canon kondigt aan dat het bedrijf eind augustus 2023 de MS-500 zal lanceren, een ultra­ge­voe­lige ILC (Inter­chan­ge­able-Lens Camera) uitge­rust met de 1” SPAD (Single Photon Avalanche Diode) sensor met ’s werelds hoogste pixel­tel­ling van 3,2 megapixels. Deze nieuwe camera kan een welkome upgrade betekenen voor de bevei­li­ging in datacenters.

Canon MS-500 camera
Canon MS-500 camera

In gebieden met extreem hoge bevei­li­gings­ni­veaus, zoals datacen­ters en infra­struc­tu­rele facili­teiten, is het van cruciaal belang om doelwitten dag en nacht nauwkeurig vast te leggen. De nieuwe MS-500 camera is ’s werelds eerste ultra­sen­si­tieve camera die is uitge­rust met een SPAD-sensor voor kleuren­vi­deo­re­gi­stratie, met een minimale onder­werp­ver­lich­ting van 0,001 lux. Wanneer deze camera wordt gecom­bi­neerd met ultra­scherpe uitzend­lenzen, is het zelfs in de nachte­lijke duisternis mogelijk om heldere video’s van objecten op kilome­ters afstand vast te leggen. Door de line-up van ultra­sen­si­tieve camera’s, waaronder de ME20/​ML Series, te versterken, draagt Canon bij aan het vervullen van diverse opname­be­hoeften in de geavan­ceerde surveillancemarkt.

De MS-500 biedt dus een geavan­ceerde oplos­sing voor de bevei­li­ging van datacen­ters, waar preci­sie­be­wa­king en betrouw­bare beeld­re­gi­stratie van groot belang zijn. Met zijn baanbre­kende SPAD-sensor en hoogwaar­dige lenzen kan deze camera helpen om datacen­ters te voorzien van de nieuwste bevei­li­gings­tech­no­logie en zo de veilig­heid van gevoe­lige infor­matie te waarborgen.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This