4 juni 2024
0 Reactie(s)

4 juni 2024

HashiCorp introduceert Infrastructure Cloud in Europa en breidt Infrastructure & Security Lifecycle Management functionaliteiten uit

Hashi­Corp heeft tijdens Hashi­Days London de Europese uitbrei­ding van het Hashi­Corp Cloud Platform (HCP) aange­kon­digd, te beginnen met HCP Terra­form. De Europese uitbrei­ding van HCP – een samen­voe­ging van HashiCorp’s producten op één platform – samen met verbe­te­ringen in HashiCorp’s oplos­singen voor Infra­struc­ture en Security Lifecycle Manage­ment, vormen samen The Infra­struc­ture Cloud met als doel de mogelijk­heden voor devel­o­pers verder te ontsluiten, en tegelij­ker­tijd de cloud­kosten en ‑risico’s te beheersen.

Uit onder­zoek van Hashi­Corp, de 2024 State of Cloud Strategy Survey, dat binnen­kort gepubli­ceerd wordt, blijkt dat slechts 8% van de respon­denten een hoge mate van opera­ti­o­nele cloud-volwas­sen­heid heeft, en dat 60% kampt met een tekort aan werkne­mers met de juiste vaardig­heden op dit gebiedl. Wanneer organi­sa­ties de opera­ti­o­nele volwas­sen­heid bereiken en het gekwa­li­fi­ceerde talent vinden dat nodig is om platform­teams te imple­men­teren, kunnen ze de effici­ency verbe­teren, kosten verlagen en bevei­li­gings- en compliancerisico’s voorkomen. Om organi­sa­ties te helpen succes­volle cloudprogramma’s op te zetten, levert Hashi­Corp een uniform cloud­plat­form en een syste­ma­ti­sche aanpak voor Infra­struc­ture and Security Lifecycle Management. 

“Ik ben blij dat we ons cloud-aanbod kunnen integreren via het Hashi­Corp Cloud Platform. Doordat we dit nu ook in Europa aanbieden, te beginnen met HCP Terra­form, blijven we nieuwe mogelijk­heden bieden die onze klanten helpen de volle­dige lifecycle van infra­struc­ture en security in de cloud te beheren”, zegt Armon Dadgar, CTO en Co-Founder bij Hashi­Corp. 
“HCP biedt organi­sa­ties de kriti­sche tools die ze nodig hebben om effec­tief gecen­tra­li­seerde platform­teams te managen en de voordelen van cloud-volwas­sen­heid te realiseren.”

Tijdens Hashi­Days worden klant­er­va­ringen van onder andere Lloyds Bank en Lufthansa Systems gepresenteerd: 

  • Lloyds Bank, een Britse bank die spreker is bij Hashi­Days London, is een van de gebrui­kers van Hashi­Corp Terra­form Enter­prise en HCP Terraform.
  • Lufthansa Systems, Lufthansa Systems, de partner voor digita­li­se­ring binnen de Lufthansa Group, is spreker tijdens Hashi­Days in München. Ze zijn overge­stapt van on-premise datacen­ters naar een multi-cloud strategie waarbij ze voorna­me­lijk gebruik maken van Micro­soft Azure en Google Cloud. Door gebruik te maken van producten van Hashi­Corp, zoals HCP Terra­form, heeft Lufthansa Systems cloud­mi­gra­ties en de uitrol van appli­ca­ties gestan­daar­di­seerd en geauto­ma­ti­seerd, waardoor de effici­ency aanzien­lijk is verbeterd.

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This