15 november 2023
0 Reactie(s)

15 november 2023

Global Switch Amsterdam Oost ondersteunt nu 30 kW OCP Open Rack Version 3

Datacen­ter­be­drijf Global Switch heeft de OCP Ready-status bereikt voor hun datacenter Amsterdam East. Deze erken­ning plaatst Amsterdam East in een nog altijd vrij selecte groep groep van slechts acht colocatie-datacen­ters in de EMEA-regio die OCP Ready zijn.

Het Open Compute Project, opgericht in 2011, is een samen­wer­kings­ini­ti­a­tief gericht op het heront­werpen van hardwa­re­tech­no­logie om effici­ën­tere en flexi­be­lere datacen­ters te creëren. De OCP Ready-status, geïntro­du­ceerd in 2018, helpt eindge­brui­kers bij het vinden van datacen­ters waar OCP IT-appara­tuur op grote schaal kan worden ingezet. Dit certi­fi­caat erkent datacen­ters die voldoen aan richt­lijnen gericht op effici­ëntie, schaal­baar­heid en openheid.

Amsterdam East, gelegen naast Global Switch’s bestaande Amsterdam West datacenter, biedt 32.000 m2 techni­sche suites. Deze ruimtes, elk met een capaci­teit van 2 MW en een gemid­delde dicht­heid van 3000 W/​m2, bieden klanten de mogelijk­heid om hun high-perfor­mance compu­ting-behoeften te accommoderen.

Een van de kenmerken van Amsterdam East is de onder­steu­ning van Open Rack Version 3 (ORV3) racks. Deze racks kunnen high-density imple­men­ta­ties tot 30kW per rack onder­steunen, wat de effici­ëntie, schaal­baar­heid en flexi­bi­li­teit voor klanten verbe­tert. Dit is van groot belang voor toepas­singen zoals machine learning of AI, die een aanzien­lijke reken­kracht vereisen. Boven­dien zal in toekom­stige fasen van de ontwik­ke­ling vloei­stof­koe­ling via de ORV3-rack onder­steund worden om rack-imple­men­ta­ties voor chipsets die niet door lucht kunnen worden onder­steund, mogelijk te maken.

Volgens René Olde Olthof, Managing Director van Global Switch Amsterdam, biedt het nieuwe datacenter klanten de mogelijk­heid om op grotere schaal, kosten­ef­fec­tiever en effici­ënter te imple­men­teren, terwijl het tegelij­ker­tijd hun inves­te­ringen beschermt. Klanten profi­teren ook direct van de reeds netwerk­dichte ecosys­temen van Amsterdam West. Steve Helvie, VP van Emerging Markets bij OCP, benadrukt de toevoe­ging van Global Switch aan het OCP Colo Solution Provider-programma als een aanzien­lijke verrij­king voor de OCP-community.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This