2 november 2023
0 Reactie(s)

2 november 2023

Europese SDIA Summit vraagt developers groener te worden

De Sustai­nable Digital Infra­struc­ture Alliance (SDIA) organi­seert op 23 en 24 november de SDIA Green Coding Summit 2023. Centraal tijdens dit event staat een oproep van SDIA aan software deveo­pers: maak software energiezuiniger. 

Max Schulze, voorzitter van SDIA, benadrukt het belang van een duurzame digitale toekomst. Hij zegt: “Nu de digitale sector op een cruciaal kruis­punt staat tussen digitale trans­for­matie en milieu­duur­zaam­heid, is de SDIA verheugd om een summit te organi­seren om een weg naar een digitale toekomst te banen die niet alleen innova­tief, maar ook duurzaam is.”

De top wordt mede-georga­ni­seerd door het Umwelt­bun­de­samt (het Duitse milieu­agent­schap) en het Duitse federale minis­terie van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat­actie. Het tweedaagse evene­ment is bedoeld om een route­kaart op te stellen om tot een bredere adoptie van groene softwa­re­ont­wik­ke­ling te komen.

Kennis, debat en inzichten

De confe­rentie zal een breed scala aan profes­si­o­nals bij elkaar brengen, varië­rend van softwa­re­ont­wik­ke­laars, engineers en onder­zoe­kers tot product­ma­na­gers, duurzaam­heids­ma­nager, C‑level execu­tives en beleids­ma­kers. Dr. Franziska Brantner, de Duitse staats­se­cre­taris van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat­be­scher­ming, zal de openings­op­mer­kingen geven (vooraf opgenomen).

Tijdens het event wordt tevens de zogeheten Summit Bootcamp georga­ni­seerd. Dit wordt gehost in samen­wer­king met Green Coding Berlin, The Green Web Founda­tion en Boavizta. Hier zullen softwa­re­ont­wik­ke­laars hands-on ervaring kunnen opdoen met tools en beste praktijken, waardoor ze de milieu-impact van hun softwa­re­pro­jecten kunnen meten en begrijpen hoe zij deze kunnen verbeteren.

De SDIA Green Coding Summit 2023 bouwt onder andere voort op het SoftA­WERE-project, een initi­a­tief om de milieu-impact van software te vermin­deren en te illustreren hoe groene softwa­re­ont­wik­ke­ling een verschil kan maken.

Opgericht in 2019 en geves­tigd in zowel Duits­land als Neder­land, is de SDIA een non-profit netwerk van meer dan 800 indivi­duele leden en partners die werken aan de overgang naar een duurzame digitale economie. De Alliantie brengt stake­hol­ders samen uit diverse industrieën en velden, zowel publiek als privaat, om de Roadmap naar een Duurzame Digitale Infra­struc­tuur tegen 2030 te realiseren.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This