8 mei 2024
0 Reactie(s)

8 mei 2024

EQT neemt API- en IAM-specialist WSO2 over

WSO2 heeft aange­kon­digd dat het een defini­tieve overeen­komst heeft getekend om overge­nomen te worden door private equity-firma EQT. WSO2 levert onder andere open-source API-beheer‑, integratie- en identi­teits- en toegangsbeheerproducten.

“We zijn verheugd om samen te werken met EQT als we beginnen aan de volgende fase van WSO2’s reis”, zegt Dr. Sanjiva Weera­warana, CEO en oprichter van WSO2. “Met de steun en exper­tise van EQT zijn we goed geposi­ti­o­neerd om onze innova­tie­agenda te versnellen, onze wereld­wijde aanwe­zig­heid uit te breiden en bedrijven te blijven helpen zich te ontwik­kelen in de digitale economie.”

Sinds de oprich­ting in 2005 biedt WSO2 software waarmee organi­sa­ties digitale ervaringen kunnen leveren. Vandaag de dag biedt het platform van WSO2 een complete set oplos­singen op het gebied van integratie, API-beheer, identity & access manage­ment (IAM) en appli­ca­tie­ont­wik­ke­ling. Duizenden organi­sa­ties, waaronder honderden van ’s werelds grootste bedrijven, topuni­ver­si­teiten en overheden, vertrouwen op WSO2’s cloud native software as a service (SaaS) en open-source aanbod om hun digitale initi­a­tieven te stimu­leren – het uitvoeren van 60 biljoen trans­ac­ties en het beheren van meer dan een miljard identi­teiten per jaar. 

Met EQT als nieuwe partner beves­tigt WSO2 zijn commit­ment aan het leveren van innova­tieve oplos­singen die inspelen op de veran­de­rende behoeften van moderne bedrijven.

Vooruit­kij­kend: “WSO2 blijft zich richten op het stimu­leren van klant­succes, het bevor­deren van samen­wer­king binnen de gemeen­schap en het leveren van innova­tieve software die nieuwe mogelijk­heden biedt voor het creëren van waarde voor organi­sa­ties wereld­wijd”, voegt Weera­warana toe.

Hari Gopala­kris­hnan, Partner in het advies­team van EQT Private Capital Asia, zei: “We zijn verheugd om samen te werken met WSO2, omdat WSO2 klanten in verschil­lende sectoren helpt om hun digitale trans­for­matie te stimu­leren en hun opera­ti­o­nele veerkracht te verbe­teren. Wij zijn van mening dat WSO2 goed geposi­ti­o­neerd is om te profi­teren van lange­ter­mijn­trends zoals digitale trans­for­matie en de toene­mende toepas­sing van genera­tieve AI en we zijn ervan overtuigd dat we gebruik kunnen maken van EQT’s bewezen software-playbook voor waarde­cre­atie om de sterke groei van WSO2 verder te versnellen.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This