10 april 2024
0 Reactie(s)

10 april 2024

Eaton helpt bedrijven hun UPS-systemen te upgraden met ‘Trade-In 2024’ terugkoopcampagne 

Het succes van ieder team hangt af van de conditie van zijn sterspe­lers. Voor kritieke IT-infra­struc­tuur is dat niet anders: UPS-systemen (Uninter­rup­tible Power Supply) zijn de hoofd­rol­spe­lers in de bewaking van de stroom­voor­zie­ning. Om bedrijven te helpen deze in topcon­ditie te houden, lanceert power­ma­na­ge­ment­be­drijf Eaton een nieuwe campagne: ‘Trade-In 2024’.

Tot en met 30 juni 2024 kunnen IT-managers in België en andere Europese landen gemak­ke­lijk een nieuwe, best-in-class UPS aanschaffen en hun oude model op milieu­vrien­de­lijke wijze laten afvoeren. Dit aanbod is beschik­baar via de officiële IT Partners van Eaton en is geldig voor een brede selectie van Eaton line-inter­ac­tive en online UPS-modellen, die geschikt zijn voor iedere gedis­tri­bu­eerde IT-infrastructuur.

“Deze campagne is onder­deel van onze voort­du­rende inzet voor duurzaam­heid, met maximale toege­voegde waarde voor onze klanten”, zegt Niek van Doorn, IT Channel Sales Manager Benelux & Nordics bij Eaton. “Door hun oude UPS te upgraden, kunnen klanten de nieuwste techno­logie tegen lagere kosten in huis halen.”

Deelname aan deze campagne biedt klanten alle voordelen van een goed preste­rend UPS, waaronder:

  • Bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit: de nieuwste UPS-systemen van Eaton zorgen voor een betrouw­bare noodstroom­voor­zie­ning, zodat de bedrijfs­ac­ti­vi­teiten tijdens een stroom­uitval niet worden onderbroken.
  • Databe­scher­ming: bescher­ming tegen dataver­lies of ‑bescha­di­ging door de veilige uitscha­ke­ling van het IT-systeem of de overscha­ke­ling op back-upstroom tijdens stroomstoringen.
  • Hardwa­re­be­scher­ming: beperk het risico op schade aan gevoe­lige IT-appara­tuur door de stroom­toe­voer te regelen tijdens spanning­spieken of ‑schom­me­lingen.
  • Effici­ëntie en compa­ti­bi­li­teit: moderne UPS-systemen zijn zuiniger, waardoor de energie­kosten dalen. Ze integreren ook beter met bestaande IT-infra­struc­tuur en zijn voorzien van verbe­terde functies, zoals krach­ti­gere beheer­soft­ware of een sterkere vermogensfactor.

“Een regel­ma­tige update van UPS-systemen helpt de IT-infra­struc­tuur te beschermen, dataver­lies te voorkomen en waarde­volle appara­tuur veilig te houden. Samen met onze IT Channel Partners voorzien we bedrijven van deskundig advies om een soepele overgang te garan­deren van hun bestaande UPS naar een nieuwere oplos­sing die altijd perfect is afgestemd op hun bedrijfs­be­hoeften”, besluit Van Doorn.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This