19 maart 2024
0 Reactie(s)

19 maart 2024

Dell introduceert op NVIDIA gebaseerde AI Factory-oplossingen

Dell Techno­lo­gies versterkt zijn samen­wer­king met NVIDIA om bedrijven te helpen AI-techno­lo­gieën te imple­men­teren. Door het Dell Genera­tive AI Solutions-portfolio uit te breiden, inclu­sief de nieuwe Dell AI Factory with NVIDIA, kunnen bedrijven de integratie van hun data, AI-tools en on-premises infra­struc­tuur versnellen om maximaal te profi­teren van hun GenAI-investeringen.

“Onze zakelijke klanten zijn op zoek naar een eenvou­dige manier om AI-oplos­singen te imple­men­teren – dat is precies wat Dell Techno­lo­gies en NVIDIA leveren”, zegt Michael Dell, oprichter en CEO van Dell Techno­lo­gies. “Dankzij onze gezamen­lijke inspan­ningen kunnen bedrijven data naadloos integreren met hun eigen use cases en de ontwik­ke­ling van op maat gemaakte GenAI-modellen stroomlijnen.”

“AI facto­ries staan centraal bij het creëren van intel­li­gentie op industriële schaal”, zegt Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA. “Samen helpen NVIDIA en Dell bedrijven om AI facto­ries te creëren, waarin ze hun eigen gegevens omzetten in krach­tige inzichten.”

Hoogwaardige resultaten uit hoogwaardige data

Door de nauwe samen­wer­king tussen Dell en NVIDIA helpen de toevoe­gingen aan het end-to-end Dell Genera­tive AI Solutions-portfolio klanten om te moder­ni­seren met AI, bedrijf­strans­for­matie te versnellen en de produc­ti­vi­teit te verhogen:

  • Dell AI Factory with NVIDIA is de eerste en enige end-to-end oplos­sing in de sector die Dell’s compute, opslag, client device, software en services-mogelijk­heden integreert met NVIDIA’s geavan­ceerde AI-infra­struc­tuur en softwa­res­uite, allemaal onder­steund door high-speed networ­king fabric. Dell AI Factory with NVIDIA wordt geleverd als een volledig geïnte­greerde oplos­sing en het benut de voordelen van rack level design, met grondige tests en validatie. Dit om een naadloze oplos­sing te bieden voor het trans­for­meren van data in waarde­volle inzichten en resul­taten. Deze oplos­sing maakt ook gebruik van bestaande aanbie­dingen op het gebied van de bevei­li­ging van bedrijfs­ge­ge­vens­be­vei­li­ging met bijbe­ho­rende Dell services op het gebied van bevei­li­ging en privacy.

De Dell AI Factory with NVIDIA onder­steunt een breed scala aan AI-use cases en ‑appli­ca­ties gedurende de gehele GenAI-levens­cy­clus, van het maken en tunen van modellen tot augmen­tatie en inferen­cing. Klanten kunnen ook profi­teren van de voordelen van zakelijke profes­si­o­nele diensten die bedrijven helpen hun strategie, datavoor­be­rei­ding, imple­men­tatie en adoptie van de AI Factory te versnellen, waardoor de AI-mogelijk­heden toenemen. De Dell AI Factory with NVIDIA is beschik­baar via tradi­ti­o­nele kanalen en Dell APEX.

  • Dell Techno­lo­gies gaat samen­werken met NVIDIA om een rack-scale, high-density liquid-cooled archi­tec­tuur te intro­du­ceren die is gebaseerd op de NVIDIA Grace Blackwell Super­chip. Deze systemen onder­steunen het ecosys­teem van de volgende generatie, wat het funda­ment legt voor verbe­te­ring van de presta­tie­dicht­heid voor zakelijke AI-workloads.
  • Dell PowerEdge XE9680 servers onder­steunen nieuwe NVIDIA GPU-modellen, waaronder de NVIDIA B200 Tensor Core GPU, die naar verwach­ting tot 15 keer hogere AI inference presta­ties en lagere total cost of owner­ship biedt. 
  • Dell PowerEdge servers zullen ook andere op NVIDIA Blackwell-archi­tec­tuur gebaseerde GPU’s onder­steunen, evenals H200 Tensor Core GPU’s en NVIDIA Quantum‑2 Infini­Band en Spectrum‑X Ethernet networ­king platforms.
  • Dell Genera­tive AI Solutions with NVIDIA – Retrieval-Augmented Genera­tion (RAG) maakt gebruik van nieuwe micro­ser­vices in NVIDIA AI Enter­prise om een vooraf gevali­deerde full-stack oplos­sing te bieden, die helpt om zakelijke AI-adoptie te versnellen met RAG. Deze oplos­sing helpt bedrijven om de kwali­teit van hun GenAI-model te verbe­teren en de nauwkeu­rig­heid van resul­taten te verhogen met eigen zakelijke gegevens en kennisbanken.
  • Dell Genera­tive AI Solutions with NVIDIA – Model Training biedt een vooraf gevali­deerde full-stack oplos­sing voor bedrijven die hun eigen, op maat gemaakte, domein­spe­ci­fieke modellen willen bouwen.
  • Dell Data Lakehouse is nu wereld­wijd beschik­baar en is een open, modern data lakehouse dat bedrijven helpt data in hybride en multi­cloudom­ge­vingen op één plek te ontdekken, verwerken en analyseren.
  • Dell PowerS­cale is ‘s wereld eerste ethernet storage-oplos­sing die is gevali­deerd met NVIDIA DGX SuperPOD met DGX H100-systemen en het helpt klanten om snellere en effici­ën­tere AI-opslag te realiseren.

Dell Profes­si­onal Services for GenAI breidt uit met onder­steu­ning van NVIDIA AI en infra­struc­tuur­ex­perts om klanten te helpen deze oplos­singen te integreren, beheren en bevei­ligen om sneller bedrijfs­re­sul­taten te behalen. Dell Imple­men­ta­tion Services omvatten nu mogelijk­heden om Dell’s nieuwe RAG-oplos­sing, model­trai­ning en het Dell Data Lakehouse te leveren, evenals de nieuwe Advisory Services for GenAI Data Security die klanten helpt beveiligingsrisico’s te beoor­delen en minimaliseren.

“Bedrijven willen snel experi­men­teren met AI, maar er zijn veel uitda­gingen om ROI te bereiken. Datasoe­ve­rei­ni­teit, juridi­sche en compli­ance-kwesties en datakwa­li­teit staan allemaal bovenaan de agenda. Nieuwe oplos­singen, zoals Dell’s Genera­tive AI Solutions with NVIDIA – RAG, bieden bedrijven een eenvou­di­gere opstap naar GenAI, helpen het vertrouwen te vergroten en hun eigen vertrouwde GenAI-mogelijk­heden te ontwik­kelen die aanzien­lijke zakelijke impact kunnen hebben”, zegt Dave Vellante, Chief Analyst bij theCUBE Research. “Ons onder­zoek toont aan dat bedrijven markt­lei­ders zoals Dell en NVIDIA benaderen om AI-exper­tise en ‑diensten te leveren om risico’s te verlagen en sneller ROI te bereiken.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This