2 februari 2024
0 Reactie(s)

2 februari 2024

Dataverkeer via Belgische Internet Exchange BNIX stijgt snel

Na een lichte daling in 2022 is het inter­net­ver­keer op BNIX in 2023 weer sterk gestegen. Met een gemid­delde trafiek van 270 Gbit per seconde – 36 procent hoger dan in 2022 – en verschil­lende pieken boven de 440 Gbit/​s was 2023 weer een record­jaar. BNIX is het natio­nale inter­net­knoop­punt, het ‘rondpunt’ waarlangs een groot deel van het Belgi­sche inter­net­ver­keer passeert.

Het afgelopen jaar registreerde Belnet, de IT-partner voor onder­zoek, onder­wijs en overheden, een gemid­delde datatra­fiek van 270 Gbit/​s op het BNIX-platform – een stijging met 36 procent tegen­over 2022. “Nog nooit was het zo ‘druk’ op BNIX”, zegt Frédéric Libotte, die als Senior Relati­onship Manager bij Belnet mee verant­woor­de­lijk is voor BNIX. “Al moeten we de stijging op zich een beetje nuanceren: vorig jaar zagen we voor het eerst sinds lang een daling – wat eigen­lijk een norma­li­satie was na de door coron­a­maat­re­gelen veroor­zaakte gigan­ti­sche stijgingen. Verge­leken met het vorige record­jaar 2021, toen er tal van maatre­gelen golden, is de stijging kleiner, zo’n 20 procent, maar toch nog altijd significant.”

Digitalisering gaat door

Dat het verkeer in 2023 toch weer enorm aantrok, ligt volgens Frédéric aan verschil­lende factoren. “2022 was post-covid een soort overgangs­jaar en we merkten op het eind van dat jaar toch alweer een stijgende trend. Die heeft zich dus in 2023 sterk doorgezet, onder andere omdat de digita­li­se­ring weer in volle vaart gaat – dat zien we trouwens ook op onze andere netwerken zoals Belnet en FedMAN. Zowel de overheid als bijvoor­beeld banken organi­seren steeds meer inter­ac­ties met burgers en klanten via digitale tools en ook de shift naar de cloud in het bedrijfs­leven is in volle gang.”

“Privé zien we ook dat de content­con­sumptie maar blijft stijgen – er wordt steeds meer online gekeken en geluis­terd in almaar hogere resolutie. Om dat mogelijk te maken, upgraden steeds meer parti­ci­panten hun aanslui­tingen bij BNIX. Met de komst van een grote inter­na­ti­o­nale telecom­mu­ni­ca­tie­groep  kregen we er zelfs een heel grote parti­ci­pant bij. Dat beïnvloedt, net zoals het partner­ship met LU-CIX, zeker de cijfers, maar in grote lijnen is de trend heel duidelijk.”

Sneeuwdag piekdag

De hoogste gemid­delde dagtra­fiek werd bereikt op 8 maart. Toen passeerde er gemid­deld 300 Gbit/​s aan data langs BNIX. “Niet toevallig een woensdag-met-laagje-sneeuw”, verklaart Frédéric. “Woensdag is sowieso al een typische telewerkdag en met de sneeuwval kozen er wellicht nog meer mensen voor thuis­werk. Boven­dien was de trafiek naar content­pro­vi­ders zoals Netflix die week ook op woens­dagen op zijn hoogst waardoor we in de namiddag een piek van 424 Gbit/​s haalden. Doorgaans is dat op zondag.”

De drie grootste pieken – de exacte trafiek op één enkel moment – noteerde BNIX op maandag 6 maart 2023 (462 Gbit/​s), maandag 6 november (457 Gbit/​s) en donderdag 7 december (444 Gbit/​s). Frédéric Libotte: “Zo’n pieken worden vaak veroor­zaakt door een samen­loop van kleinere en van elkaar losstaande omstan­dig­heden, en zijn dus moeilijker te verklaren. Wat zich wel duide­lijk aftekent, is dat tijdens de werkweek de plateaus in de voor- en namiddag hoger blijven liggen dan die in de avond, in tegen­stel­ling tot vóór corona. Bij bijzon­dere gebeur­te­nissen, zoals wedstrijden van de Rode Duivels, zien we daarop wel een uitzondering.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This