17 oktober 2023
0 Reactie(s)

17 oktober 2023

Consolidatie rond datacenter-ssd’s: Kioxia en Western Digital staan op punt te fuseren

De Japanse chipfa­bri­kant Kioxia Holdings Corp. en het Ameri­kaanse Western Digital Corp. staan op het punt om een fusie­over­een­komst te sluiten, mogelijk al later deze maand. Dat meldt Kyodo News. Deze fusie zou niet alleen leiden tot de oprich­ting van ’s werelds grootste produ­cent van geheu­gen­chips voor pc’s en smartphones, maar zou ook een flinke impact kunnen hebben op de productie en de markt van Solid State Drives (SSD’s) voor datacenters.

Om hun gezamen­lijke opera­ties te stroom­lijnen, is het plan om een houdster­maat­schappij te creëren die zich zal richten op de productie van NAND-flash­ge­heu­gen­chips, een cruciaal compo­nent in elektro­ni­sche apparaten en in het bijzonder in datacenter-SSD’s. Met een beoogde notering aan de Nasdaq-aande­len­beurs in de Verenigde Staten, poogt het nieuwe samen­wer­kings­ver­band een sterke positie in te nemen in de snel veran­de­rende halfgeleidermarkt.

Deze ontwik­ke­ling komt op een moment dat de halfge­lei­der­in­du­strie te maken heeft met intense wereld­wijde concur­rentie en een afgezwakte vraag naar chips. Door hun krachten te bundelen, zouden Kioxia en Western Digital beter geposi­ti­o­neerd zijn om de uitda­gingen in de markt aan te gaan en hun aanbod van datacenter-SSD’s te optimaliseren.

Het aande­len­bezit van het nieuwe gefuseerde bedrijf zal voor meer dan 50 procent in handen zijn van de aandeel­hou­ders van Western Digital, terwijl de reste­rende aandelen zullen worden gehouden door Kioxia aandeel­hou­ders, waaronder het Japanse conglo­me­raat Toshiba met een belang van ongeveer 40 procent in Kioxia.

De samen­voe­ging van de markt­aan­delen van Kioxia en Western Digital zou hen een aanzien­lijk markt­aan­deel van 35,4 procent geven in de NAND-geheu­gen­markt, waarmee ze het Zuid-Koreaanse Samsung Electro­nics overtreffen, dat tot nu toe de markt­leider was met een aandeel van 34,3 procent.

Toch blijft het onzeker of inter­na­ti­o­nale regel­ge­vende instan­ties, waaronder de Chinese autori­teiten, de fusie zullen goedkeuren, gezien het toene­mende belang van halfge­lei­ders in het waarborgen van de econo­mi­sche veilig­heid op wereldschaal.

Om de fusie te versnellen, zijn Japanse megabanken, waaronder MUFG Bank en de door de staat gesteunde Devel­op­ment Bank of Japan, naar verluidt overwegen om leningen te verstrekken tot een totaal­be­drag van ongeveer 1,9 biljoen yen ($12,7 miljard).

Momen­teel opereren Kioxia en Western Digital gezamen­lijk fabrieken in de Japanse prefec­turen Iwate en Mie, wat de basis legt voor een verdere integratie en samen­wer­king op het gebied van datacenter-SSD-productie.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This