17 oktober 2023
0 Reactie(s)

17 oktober 2023

Arista introduceert 7130-series switches voor 25G ultra low latency netwerken

Arista Networks heeft de volgende generatie 7130 series switches aange­kon­digd voor ultra low latency 25G-netwerken. Met drie nieuwe 25G geopti­ma­li­seerde systemen, hoogwaar­dige optics, 25G geschikte FPGA-appli­ca­ties en updates voor de FDK (FPGA Devel­op­ment Kit), antici­peert Arista op de behoeften aan 25G in High-Frequency Trading (HFT)-omgevingen (distri­butie markt­data). De 7132LB-serie (FPGA-only L2/​3 switch) is direct te bestellen, terwijl de Arista 7135-serie (FPGA-switch met laag 1) nog dit kwartaal wordt verwacht en de Arista 7130B-serie met 25G Ethernet-snelheid begin 2024.

Exponentieel toenemende datavolumes

De snelheids­ver­bin­dingen voor wereld­wijde handels­beurzen zijn al ruim tien jaar gebaseerd op 10G. Arista heeft klanten zoals beurzen, handels­fir­ma’s, makelaars en andere finan­ciële instel­lingen voorzien van geavan­ceerde appara­tuur die cruciaal is voor toepas­singen op 10G, sinds de intro­ductie van de eerste 7100-serie tot de nieuwste 7130-systemen. Nu de datavo­lumes van deze markten exponen­tieel toenemen, kan een 10G-infra­struc­tuur echter niet langer de pieken en micro-bursts verwerken en is er behoefte aan oplos­singen met hogere bandbreedtes. 

Netwerken upgraden naar 25G 

Met Arista’s nieuwe 7130-serie 25G-systemen kunnen klanten netwerken upgraden naar 25G Ethernet en tevens de compa­ti­bi­li­teit behouden met bestaande 10G-oplos­singen. Door de 25G-oplos­singen uit de 7130-serie te imple­men­teren met Arista’s trans­cei­vers voor 25G en 100G, worden netwerken zo’n 2,5x sneller. Dat is mede mogelijk door queuing en seria­li­za­tion delays te vermin­deren en de noodzaak voor Forward Error Correc­tion (FEC) te elimineren.

De drie nieuwe systemen uit Arista’s 7130-serie vergroten de bandbreedte en vermin­deren de link latency met 2,5x om steeds grotere datavo­lumes en micro-bursts te verwerken: 

  • 7132LB: Ultra low latency van 150ns voor L3-forwar­ding bij 25GbE met behulp van SwitchApp.
  • 7135LB: Geïnte­greerde layer 1‑fabric met 10G- en 25G-switching met Arista MetaWatch nauwkeu­rige timestam­ping en packet buffering. 
  • 7130B-32YD: Layer 1‑switch met een hoge dicht­heid, die 25GbE op alle 256 links ondersteunt.

Een geüpgra­dede set van door Arista ontwik­kelde FPGA-appli­ca­ties om 25G-oplos­singen mogelijk te maken, omvat SwitchApp (L2/​3‑switching), MetaWatch (nauwkeu­rige timestam­ping), MultiAc­cess (snelle aggre­gatie en filte­ring) en MetaMux (aggre­gatie). De ontwik­ke­ling van aange­paste FPGA-appli­ca­ties wordt onder­steund door een uitge­breide reeks API-updates voor de Arista FPGA Developer’s Kit (FDK), inclu­sief een 25GbE MAC.

Hogesnel­heids 25G Ethernet-netwerken zijn de toekomst voor High-Frequency Trading – en market makers. Een volle­dige ultra low latency infra­struc­tuur op laag 1/​laag 2/​laag 3‑switching, multi­plexing en granu­laire timestam­ping in picose­conden, geopti­ma­li­seerd voor 25G, gecom­bi­neerd met hoogwaar­dige optics, ontsluit voor alle beurs­deel­ne­mers en ‑locaties de overgang naar de volgende generatie low latency handelsnetwerken.

ASX en FMADIO

“ASX heeft al talloze innova­ties op de aandelen- en optie­markten geleid. Naarmate de volumes aan markt­data toenemen, is verdere innovatie nodig voor de toegang tot beurzen. De mogelijk­heid om 25G Ethernet te bieden verbe­tert de netwerk­ca­pa­ci­teit, vermin­dert de impact van micro­bursts en verkleint queuing delays. Het 25G-portfolio uit de Arista 7130-serie onder­steunt toepas­singen met lage latency, en de geopti­ma­li­seerde 25G-optics minima­li­seren de totale latency, zegt Nicholas Rakebrandt, Head of Networks bij ASX. “Deze producten helpen de volgende generatie connec­ti­vi­teit mogelijk te maken.”

“FMADIO produ­ceert en onder­steunt zakelijke appara­tuur met de mogelijk­heid om 10G, 25G, 40G en 100G packet capture en opslag uit te voeren. Integratie vormt de kern van FMADIO-oplos­singen met kant-en-klare en aanpas­bare onder­steu­ning voor timestamp-formaten, het ophalen van datapak­ketten, API’s en analyses”, aldus FMADIO oprichter en CEO Aaron Foo. “Arista’s platform integreert naadloos al deze behoeften nu beurzen en handelsfirma’s migreren naar 25G-oplos­singen met ultra low latency.”

Neem deel aan een webinar voor meer infor­matie over Arista’s 7130 25G-oplos­sing op 16 november, of lees meer over deze aankon­di­ging in een blog van Martin Hull, Vice Presi­dent of Cloud and Platform Product Management.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This