30 april 2024
0 Reactie(s)

30 april 2024

Cloudflare maakt verstoringen internet in Q1 2024 inzichtelijk 

Cloud­flare heeft zijn ‘Internet Disrup­tions’-rappor­tage over het eerste kwartaal van 2024 gepubli­ceerd. De bevin­dingen van dit kwartaal maken vooral de versto­ringen in Gaza en Oekraïne tijdens hun aanhou­dende conflicten inzich­te­lijk, evenals een door de overheid gesanc­ti­o­neerde sluiting in Pakistan tijdens de verkiezingen. 

Cloud­flare houdt toezicht op zo’n 20% van het internet in de wereld omdat het bedrijf actief is in ruim 120 landen en in verbin­ding staat met meer dan 12.500 netwerk­pro­vi­ders om diensten aan miljoenen klanten te leveren. Als gevolg hiervan bieden het netwerk en het klanten­be­stand van Cloud­flare een van de meest uitge­breide inzichten in de presta­ties en het gebruik van internet.

Samen­vat­ting gepubli­ceerde internetverstoringen:

  • Inter­net­ver­bin­ding in de Gazastrook: Het internet in de Gazastrook wordt nog verstoord, ondanks de agressie van de oorlog tussen Israël en Hamas. In oktober, november en december publi­ceerde Paltel (Pales­tine Telecom­mu­ni­ca­tions Company) verschil­lende berichten op sociale media over versto­ringen van de vaste, mobiele en inter­net­dien­sten. Tijdens het eerste kwartaal van 2024 werden soort­ge­lijke storingen waarge­nomen op 12 januari, 22 januari en 5 maart.
  • De oorlog in Oekraïne blijft leiden tot inter­net­ver­sto­ringen: op 22 februari bescha­digden Russi­sche lucht­aan­vallen op kritieke infra­struc­tuur in Oekraïne energie­cen­trales in het hele land, wat resul­teerde in wijdver­breide stroom­sto­ringen. Deze stroom­sto­ringen resul­teerden tevens in inter­net­sto­ringen in meerdere regio’s in Oekraïne, waaronder Charkov, Zaporizja, Odessa, Dnipro­pe­trovsk Oblast en Khmel­nytskyi Oblast.
  • Inter­net­ver­sto­ring in 13 Afrikaanse landen als gevolg van schade aan onder­zeese kabels: Op 14 maart heeft schade aan meerdere onder­zeese kabels voor de westkust van Afrika gevolgen gehad voor de inter­net­con­nec­ti­vi­teit in 13 landen in West- en Zuide­lijk Afrika. De schade werd naar verluidt veroor­zaakt door rotsin­stor­tingen onder water en veroor­zaakte niet alleen een versto­ring van de inter­net­ver­bin­ding, maar ook beschik­baar­heids­pro­blemen voor Micro­soft Azure- en Office 365-cloudservices.
  • Pakistan beperkt inter­net­toe­gang op de verkie­zingsdag: De Pakis­taanse Telecom­mu­ni­catie Autori­teit (PTA) zei dat inter­net­dien­sten beschik­baar zouden blijven als burgers op 8 februari naar de stembus gingen om een nieuwe regering te kiezen. Op die dag sloten de Pakis­taanse autori­teiten echter de mobiele inter­net­toe­gang in het gehele land af tijdens de periode dat kiezers hun stem uitbrachten. De autori­teiten schreven deze maatregel toe aan ‘het handhaven van de openbare orde’, in de nasleep van het geweld dat de dag ervoor had plaatsgevonden.

De volle­dige rappor­tage is te lezen op de website van Cloudflare.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This