25 september 2023
0 Reactie(s)

25 september 2023

Allegro Packets verbetert netwerkanalyse

Allegro Packets, een aanbieder van tools voor netwerkana­lyse, heeft zijn nieuwe Release 4.1 uitge­bracht. Deze update bevat meer dan honderd nieuwe functies, verbe­te­ringen en bugfixes en is per direct beschikbaar.

Klaus Degner, Managing Director van Allegro Packets, legt uit: “Met Release 4.1 zetten we onze toewij­ding aan netwerkana­lyse voort. Met de nieuwe functies bieden we onze klanten uitge­brei­dere mogelijk­heden om hun netwerk­ge­ge­vens te analy­seren. We hebben ook functies geïmple­men­teerd om gemak­ke­lijker te voldoen aan privacybeleid.”

Belang­rijkste kenmerken van Release 4.1:

  • Verbe­terde presta­ties: De update verbe­tert de analy­se­pres­ta­ties aanzien­lijk, vooral voor grote systemen zoals de Allegro Packets apparaat series 3xxx, 5xxx en 7xxx. Deze verbe­terde presta­ties maken een aparte DB-modus overbodig.
  • Pcap-anoni­mi­se­ring: Het is nu mogelijk om Pcaps te anoni­mi­seren, met opties om MAC-adressen, IP-adressen en zelfs IP-adressen in de L7 payload of in STUN-pakketten te randomiseren.
  • Meerdere ringbuf­fers per datadrager: De release maakt het mogelijk om meerdere packet ring stores op hetzelfde opslag­ap­pa­raat te creëren.
  • Keysight/​Ixia Hawkeye-integratie: Er is een nieuw endpoint toege­voegd op manage­ment­ni­veau voor de combi­natie van actieve en passieve netwerkanalysetools.
  • Nieuwe Tunnel View Modes: Drie verschil­lende modi zijn toege­voegd, met de mogelijk­heid om te filteren op speci­fieke IP-adressen of interfaces.
  • Nanose­conde nauwkeu­rige tijdstem­pels: Voor bepaalde onder­steunde inter­faces kunnen hardware tijdstem­pels met nanose­conde nauwkeu­rig­heid nu worden geactiveerd.
  • Virtuele linkgroepen: Gebaseerd op WiFi BSS-adressen voor een vereen­vou­digde WiFi-analyse.
  • Flexi­be­lere rechten­be­heer: De admin gebrui­kersrol kan nu worden beperkt, en opnames kunnen worden gecon­fi­gu­reerd op basis van beperkte of onbeperkte rechten.
Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This