29 september 2023
0 Reactie(s)

29 september 2023

Akamai breidt netwerk uit met nieuwe Core Compute-regio’s

Akamai heeft zeven nieuwe core compute-regio’s aange­kon­digd in Europa, Azië, de VS en Latijns-Amerika. De locaties in Amsterdam, Jakarta, Los Angeles, Miami, Milaan, Osaka, en São Paulo zijn het derde deel van Akamai’s uitrol van nieuwe core compute-regio’s sinds de overname van Linode vorig jaar. 

De nieuwe regio’s vormen een belang­rijke stap in Akamai’s ambitie om opnieuw te defini­ëren hoe de cloud werkt. De nieuwe core compute regio’s zullen in de loop van de maand online komen en beschik­baar zijn voor bedrijven. Ze breiden het cloud compu­ting-netwerk van Akamai uit naar belang­rijke data-inten­sieve verbin­dings­punten waarmee klanten uitein­de­lijk een verbe­terde connec­ti­vi­teit en ervaring kunnen bieden aan eindge­brui­kers. Akamai’s nieuwe regio in Amsterdam is de thuis­basis van de op één na grootste internet exchange ter wereld. Het voegt zich bij Akamai’s onlangs gelan­ceerde regio Stock­holm om klanten in Noord­west-Europa te voorzien van een nieuw niveau van cloud connectiviteit.

De cloud compu­ting-diensten van Akamai zijn bedoeld voor workloads met hogere presta­ties die dichter bij de eindge­brui­kers moeten draaien, zoals die vaak voorkomen in bijvoor­beeld strea­ming media, gaming en e‑com­merce-appli­ca­ties. De diensten maken deel uit van Akamai Connected Cloud, een gedis­tri­bu­eerd edge- en cloud­plat­form voor cloud compu­ting, bevei­li­ging en content delivery.

“De behoefte van bedrijven om een betere gebrui­ker­s­er­va­ring te bieden legt steeds meer de beper­kingen van het gecen­tra­li­seerde cloud­model bloot”, zegt Adam Karon, chief opera­ting officer en general manager, Cloud Techno­logy Group, Akamai. “Wij lossen deze uitda­ging voor klanten op door het script om te draaien. Met Akamai Connected Cloud bieden we een outside-in, distri­buted-first benade­ring die is gebaseerd op onze inzet voor cloud-native techno­lo­gieën en hetzelfde netwerk waar veel van ’s werelds grootste bedrijven al meer dan twintig jaar op vertrouwen. Het is een aanpak die gericht is op een toekomst waarin schaal­grootte net zoveel te maken heeft met de grootte van het netwerk als met de grootte van het datacenter.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This