13 juni 2024
0 Reactie(s)

13 juni 2024

Zabbix wil met 7.0 LTS prestaties en schaalbaarheid optimaliseren

Zabbix LLC heeft zijn nieuwste LTS-versie, Zabbix 7.0, gelan­ceerd. Deze nieuwe release van het gelijk­na­mige monito­ring tool is ontworpen om verbe­terde presta­ties en schaal­baar­heid te bieden voor bedrijven. Onder de GNU Affero General Public License versie 3 (AGPLv3) brengt deze release tal van nieuwe functies en verbeteringen.

Belang­rijkste kenmerken:

  • Synthetic End-User Web Monito­ring: Flexi­bele browser­ge­ba­seerde scenario’s voor website- en applicatiemonitoring.
  • High availa­bi­lity en load balan­cing voor proxy: Automa­ti­sche proxy load balan­cing en hoge beschik­baar­heid, waardoor naadloze schaal­baar­heid mogelijk is.
  • Effici­ën­tere proxies: Volle­dige onder­steu­ning voor in-memory dataop­slag voor verza­melde statis­tieken, met aanzien­lijke prestatieverbeteringen.
  • Verbe­terde snelheid voor verza­melen van gegevens: Asynchrone pollers vervangen synchrone processen, waardoor de snelheid en schaal­baar­heid van metingen aanzien­lijk toenemen.
  • Gegevens­vi­su­a­li­satie: Nieuwe dashboard­wid­gets zoals Honey­comb, Gauge en Pie chart, en dynami­sche widgetnavigatie.
  • Multi-Factor Authen­ti­catie: Onder­steu­ning voor op tijd gebaseerde eenma­lige wacht­woorden en Duo Universal Prompt authenticatie.

Zabbix 7.0 LTS wordt geleverd met een reeks nieuwe sjablonen voor populaire leveran­ciers en cloud provi­ders, waardoor gebrui­kers gemak­ke­lijker kunnen integreren met bestaande infra­struc­turen. De nieuwe monito­ring-oplos­sing van de van oorsprong Letse leveran­cier is per direct beschik­baar voor download.

Foto via website Zabbix

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This