19 april 2024
0 Reactie(s)

19 april 2024

Veeam biedt data freedom dankzij ondersteuning voor Oracle Linux Virtualization Manager

Veeam Software, leider in datapro­tectie en ransom­wa­re­her­stel, kondigt Veeam Data Platform-onder­steu­ning aan voor host-based back-ups van VM’s die draaien op Oracle Linux KVM hyper­visor. Het huidige virtu­a­li­satie- en cloud­land­schap veran­dert snel, waardoor organi­sa­ties moeten bepalen wat de beste virtu­a­li­sa­tie­plat­formen zijn voor hun speci­fieke bedrijfs­be­hoeften. Als reactie hierop breidt Veeam zijn onder­steu­ning voor deze platformen uit, waardoor haar 450.000 klanten meer keuze­vrij­heid krijgen. Het Veeam Data Platform biedt databe­vei­li­ging, dataher­stel en data freedom om data overal te back-uppen en te gebruiken, zonder platform- of cloudlock-in.

“In gesprekken met onze klanten merken we dat het onder­werp ‘data freedom’ altijd hoog op de agenda staat”, zegt John Jester, Chief Revenue Officer bij Veeam. “Als markt­leider op het gebied van datapro­tectie en ransom­wa­re­her­stel, heeft Veeam zich altijd ingezet om klanten keuze­vrij­heid te bieden. Daarom geven we hen gemoeds­rust op alle platformen en systemen die ze gebruiken – van de cloud tot on-premises en hybride. We beschermen niet alleen hun data, we zorgen er ook voor dat ze hun data eenvoudig kunnen verplaatsen als hun behoeften veran­deren. Door onder­steu­ning te bieden voor Oracle Linux Virtu­a­li­za­tion Manager, zorgen we voor nog meer keuze­vrij­heid op het gebied van virtu­a­li­satie. Organi­sa­ties kunnen hierdoor de platformen die het beste bij hun behoeften passen selec­teren en hier naartoe migreren, terwijl ze tegelij­ker­tijd naadloos databe­heer, ‑bevei­li­ging en ‑protectie behouden.”

Met deze extra onder­steu­ning voor Oracle Linux Virtu­a­li­za­tion Manager hebben gebrui­kers onder andere volle­dige bescher­ming op schaal, kunnen ze gebruik­maken van volle­dige VM- en granu­laire herstel­mo­ge­lijk­heden en veilig en compliant back-up levens­cy­clus­be­heer. Daarnaast biedt het Veeam Data Platform gebrui­kers nog meer keuze­vrij­heid zodat ze optimaal kunnen inspelen op veran­de­rende bedrijfs­be­hoeften op het gebied van virtu­a­li­satie en cloud, waaronder:

  • Compa­ti­bi­li­teit met meerdere platformen: De oplos­sing van Veeam integreert naadloos met toonaan­ge­vende virtu­a­li­sa­tie­plat­formen en clouds – waaronder VMware vSphere, VMware Cloud Director, VMware Cloud on AWS, VMware Cloud on AWS Outposts, VMware Cloud on Dell, Micro­soft Hyper‑V, Micro­soft Azure Stack HCI, Micro­soft Azure VMware Solution, Nutanix AHV, Red Hat Virtu­a­li­za­tion, Amazon AWS, Google Cloud, Google Cloud VMware Engine, Orcale Cloud VMware Solution en IBM Cloud – en garan­deert compa­ti­bi­li­teit in uiteen­lo­pende omgevingen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de krach­tige en verplaats­bare Veeam Universal License.
  • Datamo­bi­li­teit: Organi­sa­ties kunnen nu eenvoudig het ene virtu­a­li­sa­tie­plat­form selec­teren en naar het andere platform migreren, zodat dit het beste aansluit op hun speci­fieke eisen, zonder in te hoeven leveren op mogelijk­heden voor databe­heer of vendor lock-in, met een volledig overdraag­baar dataformaat.
  • Veilige datapro­tectie: De mogelijk­heden van Veeam op het gebied van onver­an­der­lijke back-up, direct herstel en georke­streerde veerkracht zorgen ervoor dat kritieke data bevei­ligd en beschik­baar zijn, ongeacht het virtu­a­li­sa­tie­plat­form, en beschermen organi­sa­ties tegen poten­tiële dreigingen en verstoringen.
  • Verbe­terde effici­ëntie: Door processen voor databe­heer te stroom­lijnen in hetero­gene, gevir­tu­a­li­seerde omgevingen waaronder de hybride cloud, verbe­tert de oplos­sing van Veeam de opera­ti­o­nele effici­ëntie en vermin­dert het de complexi­teit van het beheren van verschil­lende platformen.
  • Unified Manage­ment Inter­face: Met de gecen­tra­li­seerde beheer­in­ter­face van Veeam kunnen gebrui­kers hun data in meerdere virtu­a­li­sa­tie­plat­formen efficiënt monitoren, beheren en beschermen vanuit één intuï­tief dashboard.

“Het is al erg genoeg om van hyper­visor te moeten veran­deren, maar als je ook je datapro­tectie-oplos­sing moet veran­deren dan voegt dit nog meer risico en onzeker­heid toe aan een toch al chaoti­sche tijd. Als leider op het gebied van Infra­struc­tuur en Opera­tions (I&O) is het niet genoeg dat de platformen die je kiest voldoen aan de huidige behoeften. Ze moeten ook respon­sief en flexibel zijn om de onbekende behoeften en datalo­ca­ties van morgen te onder­steunen”, zegt John Annand, Director of Infra­struc­ture bij Info-Tech Research Group. “Veeam voor Oracle Linux Virtu­a­li­za­tion Manager helpt onze organi­satie om haar workloads daar onder te brengen waar het zakelijk gezien het meest zinvol is, in plaats van daar waar het voor I&O het eenvou­digst is om data te bevei­ligen en beschermen.”

Gebrui­kers hoeven niet te leren werken met nieuwe tools of nieuwe hardware en licen­ties aan te schaffen. Ze kunnen meer tijd besteden aan zakelijke initi­a­tieven en minder tijd aan het beheren van back-ups. Of het nu gaat om een grote inter­na­ti­o­nale organi­satie of om een klein bedrijf dat veran­dert van hyper­visor, een public of hybride cloud imple­men­teert of uitbreidt naar cloud‑, virtuele en fysieke omgevingen – Veeam biedt keuzevrij

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This