1 september 2023
0 Reactie(s)

1 september 2023

Relined Fiber Network neemt NDIX over

Relined Fiber Network, leveran­cier van glasve­zel­ver­bin­dingen in Noord­west-Europa, neemt NDIX over. De overname geeft Relined en NDIX een stevige basis voor verdere groei van connec­ti­vi­teits­dien­sten binnen de zakelijk markt.

Al ruim 20 jaar verhuurt Relined dark fiber capaci­teit van diverse publieke en private netwerken in Neder­land, Duits­land en Denemarken. Ontstaan vanuit een jaren­lange relatie tussen beide partijen biedt deze overname voor Relined meer connec­ti­vi­teits­mo­ge­lijk­heden voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Voor NDIX biedt het direct toegang tot een groot (inter­na­ti­o­naal) netwerk.

We zijn verheugd over de succes­volle afron­ding van de overname van NDIX, een stap die de deuren opent naar nieuwe mogelijk­heden en syner­gieën. Samen zullen Relined en NDIX een nog sterkere en veerkrach­ti­gere infra­struc­tuur bieden, waardoor we onze klanten en partners kunnen blijven onder­steunen met toonaan­ge­vende connec­ti­vi­teits­op­los­singen. Deze overname versterkt onze toewij­ding aan het leveren van hoogwaar­dige diensten en draagt nadruk­ke­lijk bij aan onze verdere ontwikkeling.

Dit jaar vieren we ons 20-jarig jubileum en blikken we niet alleen terug, maar kijken we vooral vooruit naar de bijdrage die we met ons unieke netwerk en de nieuwe connec­ti­vi­teits­op­los­singen kunnen leveren.”, aldus Kristel Landa, CEO van Relined Fiber Network

Relined, dochter­on­der­ne­ming van TenneT, beschikt inmid­dels over ruim 50.000 kilometer netwerk met alle belang­rijke aange­sloten datacen­ters in Neder­land, Duits­land en Denemarken. Het in 2001 opgerichte NDIX levert connec­ti­vi­teit aan organi­sa­ties in zowel Neder­land als Duits­land. Al geruime tijd opereert NDIX grens­over­schrij­dend. Het bedrijf blijft ook na de overname vanuit Enschede en Münster de werkzaam­heden voortzetten.

“Met deze overname is een belang­rijke nieuwe fase aange­broken voor de verdere ontwik­ke­ling van NDIX. Met Relined kunnen wij onze klanten en partners nog meer mogelijk­heden bieden in zowel Neder­land, Duits­land als daarbuiten”, aldus Peter Lenten, Commer­cial Director van NDIX.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This