8 mei 2024
0 Reactie(s)

8 mei 2024

Red Hat Summit Denver: Red Hat OpenShift AI breidt de flexibiliteit van AI uit naar de hybride cloud

Red Hat lanceert nieuwe updates in Red Hat OpenS­hift AI, een open platform voor AI en ML gebouwd op Red Hat OpenS­hift. De oplos­sing laat bedrijven toe AI-appli­ca­ties op schaal te ontwik­kelen en uit te rollen in de hybride cloud. De aankon­di­ging onder­streept Red Hats AI-visie, waarin klanten vrije keuze krijgen, van hardware, over diensten, tot tools, zoals Jupyter en PyTorch. De laatste updates aan het open source, flexibel OpenS­hift platform laten bedrijven toe sneller te innoveren, produc­tiever te zijn, en genera­tieve en predic­tieve AI-modellen te verwerken in de dagelijkse activiteiten. 

Betrouwbaar AI-platform

Bedrijven lopen vaak tegen uitda­gingen aan wanneer ze AI-modellen in productie brengen. Denk maar aan hoge hardware kosten, bezorgd­heden over data privacy en het gebrek aan vertrouwen bij het delen van gegevens met SaaS-modellen. GenAI veran­dert razend­snel, en veel organi­sa­ties hebben moeite om een betrouw­baar AI-platform te bouwen dat on-premise of in de cloud kan draaien. Volgens IDC zullen veel bedrijven hun bestaande appli­catie- en data-omgevingen moeten moder­ni­seren om AI succesvol te kunnen gebruiken. Voor Red Hat moeten AI-platformen de flexi­bi­li­teit bieden om mee te groeien met bedrijven. 

Red Hats AI-strategie zorgt voor flexi­bi­li­teit in de hybride cloud, laat bedrijven toe hun modellen te verbe­teren met klanten­ge­ge­vens, en biedt de keuze­vrij­heid van hardware en software accele­ra­tors. Red Hat OpenS­hift AI bouwt voort op de laatste innova­ties in AI/​ML en onder­steunt een uitge­breid AI-partnerecosysteem. 

De functi­o­na­li­teiten van de laatste versie van Red Hat OpenS­hift AI (versie 2.9) zijn onder andere:

- Modellen bedienen in de edge, AI-modellen uitrollen op veraf­ge­legen locaties

- Verbe­terde bedie­ning van modellen met de mogelijk­heid om meerdere server­mo­dellen te gebruiken voor predic­tieve en GenAI

- Gedis­tri­bu­eerde workloads met Ray, een raamwerk om AI-workloads te versnellen

- Betere ontwik­ke­ling van modellen via werkruimtes en workbench images

- Monito­ring van modellen met visua­li­sa­ties, beter zicht op hoe AI-modellen draaien

- Nieuwe accele­rator profielen om verschil­lende types hardware accele­ra­tors in te stellen voor speci­fieke workloads

Bedrijven in verschil­lende industrieën zoals AGESIC en Ortec Finance verkennen al OpenS­hift AI voor hun AI-innovatie en groei. 

De cloud is hybride. AI ook

Al 30 jaar is open source de drijvende kracht van innovatie. Ook Red Hat speelde zijn rol, met RHEL in de jaren 2000 en later Red Hat OpenS­hift voor contai­ners en Kuber­netes. Vandaag gaat Red Hat door met AI/​ML in de hybride cloud. AI-projecten kunnen gedraaid worden waar de data zich ook werke­lijk bevindt. Red Hat kijkt naar datasoe­ve­rei­ni­teit, compli­ance en opera­ti­o­nele integri­teit. De consistent

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This