10 oktober 2023
0 Reactie(s)

10 oktober 2023

Onderzoek: Eén op de twintig grote organisaties wil nooit naar de cloud

Bij vijf procent van de grote organi­sa­ties draait het IT-landschap nog volledig on-premise. Deze organi­sa­ties zijn ook niet van plan om hun IT-landschap ooit naar de cloud te migreren. Dit blijkt uit onder­zoek van Micro­soft Dynamics 365-speci­a­list Conclu­sion MBS, uitge­voerd onder 300 IT-beslis­sers en ‑beïnvloe­ders bij organi­sa­ties met meer dan 300 fte. Van de overheids- en semio­ver­heids­in­stel­lingen wil zelfs dertien procent nooit naar de cloud. 

Redenen die IT-beslis­sers en ‑beïnvloe­ders geven om niet naar de cloud te gaan zijn:

  • Data niet beschik­baar willen stellen aan de cloudleverancier;
  • Negatief advies van de IT-afdeling omtrent overstap naar de cloud in verband met securityrisico’s;
  • Niet afhan­ke­lijk willen worden van één leverancier.

Meeste organisaties (deels) in cloud

Bijna driekwart van de organi­sa­ties (74%) heeft minstens een deel van het IT-landschap in de cloud draaien. Ruim één op de tien (12%) heeft een on-premise IT-omgeving zelfs helemaal afgezworen. Dit aantal ligt nog hoger in de IT-sector (20%) en binnen het onder­wijs en onder­zoek (17%). Daarnaast is nog een aantal organi­sa­ties (9%) voorne­mens om binnen­kort naar de cloud te migreren. Organi­sa­ties maken voorna­me­lijk gebruik van een hybride cloudom­ge­ving (36%) of enkel een private cloudom­ge­ving (34%). De voornaamste redenen om naar de cloud te gaan, zijn kosten­ef­fi­ci­ënter worden (42%), innova­tie­kracht vergroten (20%) of busines­s­trans­for­matie reali­seren (14%). 

“Het is niet verras­send dat een klein deel van de organi­sa­ties achter­blijft en de cloud nog niet heeft omarmd”, zegt Jan-Douwe Jilderda, direc­teur bij Conclu­sion MBS. “Bij iedere techno­lo­gi­sche ontwik­ke­ling zie je dit gebeuren. Alleen organi­sa­ties die de stap naar de cloud niet zetten, hebben grote kans om kopje onder te gaan. Ze worden immers aan alle kanten ingehaald. Het is jammer dat organi­sa­ties zich laten tegen­houden door bepaalde angsten en hierdoor de mogelijk­heden van een cloud­plat­form als Micro­soft Dynamics mislopen. Het zou goed zijn als deze organi­sa­ties een expert om advies vragen, voordat ze onjuiste conclu­sies trekken.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This