11 april 2024
0 Reactie(s)

11 april 2024

LCL bouwt vijfde datacenter in Diegem

Datacen­ter­spe­ci­a­list LCL breidt LCL Brussels-North, het meest gecon­nec­teerde datacen­ter­com­plex uit de regio, verder uit. Zo wil het de groei­ende digitale economie blijven onder­steunen. De totale inves­te­ring bedraagt € 30 miljoen. Het design van het nieuwe Tier III-datacenter is al gecer­ti­fi­eerd door het Uptime Insti­tute. Momen­teel zijn er al vier datacen­ters te Diegem. Hier wordt in de komende twee jaar dus een vijfde datacenter bijgebouwd.

LCL Data Centers heeft speci­fiek voor zijn datacen­ter­com­plex te Diegem gekozen voor deze bijko­mende datacen­ter­ruimte. In eerste instantie zal het nagel­nieuwe datacenter nog niet helemaal uitge­rust worden. Dit doet LCL bewust. Zo kan het datacen­ter­be­drijf snel schakelen om een nieuwe klant te herbergen op maat van diens speci­fieke behoeften. Dit past in LCL’s keuze voor een customer intimacy-strategie.

Laurens van Reijen, managing director van LCL Data Centers, verklaart: ‘LCL Brussels-North is het meest gecon­nec­teerde datacen­ter­com­plex uit de regio omdat dit het knoop­punt is waar al het dataver­keer van België doorkomt. We kunnen het eigen­lijk zien als het hart van de digitale economie. Met dit bijko­mende datacenter willen we de groei­ende digita­li­se­ring van de maatschappij blijven ondersteunen.’ 

Dankzij de inves­te­ring van € 30 miljoen kan LCL opnieuw bijko­mende klanten aantrekken die hun IT-infra­struc­tuur in LCL Brussels-North zullen kunnen herbergen. Op dit moment zijn er al enkele klanten die racks gereser­veerd hebben binnen dit nieuwe datacenter.

Tier III Design certificaat 

Het ontwerp van het nieuwe datacenter in Diegem werd alvast door Uptime Insti­tute bekroond met een Tier III-certi­fi­caat. Hiervoor werd het volle­dige design, inclu­sief alle bereke­ningen, nagekeken op confor­mi­teit met de Tier III-eisen van Uptime Institute. 

Duurzaamheid is de sleutel voor de toekomst

Ook op vlak van sustai­na­bi­lity beves­tigt LCL zijn voortrek­kersrol binnen de datacentersector.

Met de groei van AI en de computa­ti­o­nele reken­kracht die AI vraagt, met name de infra­struc­tuur of cloud resources die daarvoor noodza­ke­lijk zijn, is er steeds meer datacen­ter­ruimte nodig. Omdat compu­ter­in­fra­struc­tuur nu eenmaal energie verbruikt, denkt LCL ook continu na over duurzame oplos­singen. Dit doet het datacen­ter­be­drijf onder andere door zijn koelin­stal­la­ties te vernieuwen, en alter­na­tieve manieren van koeling te overwegen om de CO2-uitstoot van zijn datacen­ters verder te reduceren.

Op dit moment koelt LCL zijn datacen­ter­ruimtes met behulp van lucht, maar dit zal op termijn niet langer voldoende zijn. Het datacen­ter­be­drijf bekijkt nu de mogelijk­heid om “liquid cooling” te imple­men­teren om een hogere energie-effici­ëntie te behalen. Daarnaast is warmte­re­cu­pe­ratie ook een onder­werp waar LCL sterk mee bezig is.

‘Onze ambitie blijft dezelfde: het grootste datacen­ter­be­drijf van België worden. We willen daarbij enkel op een duurzame manier groeien. Verder blijven we kiezen voor een customer intimacy-strategie. Op die manier kunnen we onze groei besten­digen’, conclu­deert van Reijen.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This