14 november 2023
0 Reactie(s)

14 november 2023

iXsystems lanceert nieuwe versie van TrueNAS-software voor low-latency toepassingen

iXsys­tems, het bedrijf achter TrueNAS, heeft een nieuwe versie geïntro­du­ceerd van de TrueNAS Enter­prise F‑Serie, samen met de nieuwste release van TrueNAS SCALE (23.10) software. Deze all-NVMe modellen zijn ontworpen voor presta­ties, betrouw­baar­heid en density om veelei­sende workloads te onder­steunen. Daarnaast claimt het bedrijf een flinke reductie in het energie­ver­bruik. Met 30TB NVMe-schijven onder­steunt een enkel 2U-systeem 720TB aan opslag.

TrueNAS F‑serie apparaten worden geleverd met TrueNAS Enter­prise 23.10. De nieuwe generatie hardware en software bieden IT-organi­sa­ties de mogelijk­heid om veelei­sende presta­tie­ve­r­eisten aan te pakken en tegelij­ker­tijd te genieten van de voordelen van open source-economie. De nieuwe oplos­sing van iXsys­tems onder­steunt gegevens­in­ten­sieve toepas­singen zoals AI/​ML, contai­ne­ri­satie, virtu­a­li­satie, content­cre­atie en ‑bewer­king, databa­se­ser­vers, gaming en dergelijke. 

Er zijn twee nieuwe modellen beschik­baar: de F100 met 30 GB/​s bandbreedte per node en de F60 met 20 GB/​s bandbreedte per node. De serie schaalt van enkele terabytes tot 720 TB in 2U, en voldoet aan een breed scala van gebrui­kers­ver­eisten. Zowel scale-up als scale-out techno­lo­gieën kunnen worden gebruikt om de capaci­teit te verhogen. Dankzij een dual-controller archi­tec­tuur is een hoge mate van beschik­baar­heid gerealiseerd. 

De TrueNAS F‑serie staat nu naats de M‑serie. Dit blijft de oplos­sing van iXsys­tems voor hybride‑, flash- en HDD-toepas­singen. De M- en F‑serie systemen draaien beide op dezelfde TrueNAS Enter­prise 23.10 software met compa­ti­bele functies en een gemeen­schap­pe­lijke WebUI. Dit OS is beschik­baar in het hele iXsys­tems-portfolio, met opslag‑, compute- en contai­ner­op­los­singen voor een flexi­bele, functie­rijke opslagom­ge­ving. Het op Linux gebaseerde platform biedt onder andere KVM-virtu­a­li­satie, native contai­ner­on­der­steu­ning men integratie met Kubernetes.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This