7 september 2023
0 Reactie(s)

7 september 2023

Diskprobleem legt fabrieken van Toyota stil

Toyota’s Japanse fabrieken lagen vorige week twee dagen stil als gevolg van een server­pro­bleem dat veroor­zaakt werd door een tekort aan opslag­ruimte, als gevolg van slecht uitge­voerd onder­houd. Dit maakte het bedrijf bekend nadat het 14 produc­tie­ves­ti­gingen in Japan tijde­lijk moest worden stilgelegd.

Dat schrijft The Register. “De systeem­sto­ring werd veroor­zaakt door de niet-beschik­baar­heid van enkele servers die onder­de­len­be­stel­lingen verwerken,” verklaarde het bedrijf in een aankon­di­ging die eerder deze week werd gepubli­ceerd. Deze servers gingen offline nadat regulier onder­houd foutief was uitgevoerd.

“Tijdens de onder­houds­pro­ce­dure werd data in een database verwij­derd en trad er een fout op vanwege onvol­doende schijf­ruimte, wat leidde tot het stoppen van het systeem”, legt Toyota’s aankon­di­ging uit. “Aange­zien deze servers op hetzelfde systeem draaiden, trad er een verge­lijk­baar probleem op in de backup-functie, en er kon geen overscha­ke­ling worden gemaakt. Dit betekent dat de productie- en back-upser­vers van Toyota identiek zijn, waardoor de failover mislukte omdat de back-upserver ook vol was. Het systeem werd hersteld nadat de data op 29 augustus naar een server met een grotere capaci­teit was overge­bracht. Maar tegen die tijd was ongeveer 36 uur aan produc­tie­tijd verloren gegaan.

De technici van het concern hebben de oorzaak van het probleem vastge­steld en maatre­gelen genomen om herha­ling te voorkomen. Toyota heeft toege­zegd “onze onder­houds­pro­ce­dures te herzien en onze inspan­ningen te versterken om herha­ling te voorkomen, om zo snel mogelijk zoveel mogelijk auto’s aan onze klanten te kunnen leveren”.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This