19 januari 2024
0 Reactie(s)

19 januari 2024

Digital Realty kondigt Google Cloud Interconnect-aanwezigheid aan in Brussel

Digital Realty kondigt aan dat Google Cloud Inter­con­nect nu beschik­baar is in Digital Realty’s datacenter in Brussel. Klanten hebben nu toegang tot Google Cloud-services via een redun­dante cross-connect en via Servi­ce­Fa­bric, de inter­con­nectie- en orkestra­tie­op­los­sing van Digital Realty.

Klanten van Digital Realty in het Brusselse datacenter kunnen nu cross-connects bestellen tussen hun private infra­struc­tuur en het wereld­wijde netwerk van Google Cloud, waardoor hybride IT-archi­tec­turen kunnen worden geopti­ma­li­seerd. Enter­prise-cliënten profi­teren van een veilige en kosten­ef­fi­ci­ënte connec­ti­vi­teit met Google Cloud, met lage latency en hoge performantie.

Boven­dien onder­steunt Servi­ce­Fa­bric veel van de mogelijk­heden van Digital Realty’s wereld­wijde datacen­ter­plat­form Platform­DI­GITAL, de ideale ontmoe­tings­plaats voor onder­ne­mingen, met ongeë­ve­naarde toegang tot verschil­lende dicht­be­volkte verbonden datage­meen­schappen, waaronder meer dan 5000 klanten, meer dan 1.300 netwerkser­vi­ce­pro­vi­ders en meer dan 1.100 cloud- en IT-providers.

Met de toevoe­ging van het datacenter in Brussel host Platform­DI­GITAL nu vijftien Google Cloud-locaties: Atlanta, Brussel, Kopen­hagen, Düssel­dorf, Frank­furt, Los Angeles, Madrid, Marseille, New York, Parijs, Santiago, São Paulo, Stock­holm, Wenen en Zürich. Klanten kunnen recht­streeks verbin­ding met elkaar maken op deze locaties, maar ook gebruik maken van virtuele toegang tot iedere Google Cloud-regio via Servi­ce­Fa­bric, en dat vanaf bijna 100 wereld­wijde locaties.

Google Cloud Inter­con­nect facili­teert de kortste weg naar klanten hun Google Cloud-resources. Tijdens de overdracht blijft het netwerk­ver­keer van klanten op het wereld­wijde Google Cloud-netwerk: het raakt nooit het openbare internet, wat resul­teert in verbe­terde presta­ties dankzij meer voorspel­bare en meer betrouw­bare route­ring. Bij het creëren van een nieuwe verbin­ding kunnen klanten kiezen voor een hosted verbin­ding geleverd door Digital Realty of een speciale verbin­ding met Google Cloud. Digital Realty levert de fysieke ontmoe­tings­plaats waar klanten en partners van Google Cloud directe verbin­dingen tot stand kunnen brengen en hybride IT-oplos­singen en data-inten­sieve AI-workloads kunnen optimaliseren.

“Met veel genoegen kondigen we aan dat toegang tot Google Cloud Inter­con­nect nu beschik­baar is in Brussel. Deze strate­gi­sche uitbrei­ding is cruciaal voor bedrijven die willen opschalen en floreren in het digitale landschap van vandaag. Met deze nieuwe locatie stellen we klanten in staat om hun groei te versnellen met verbe­terde connec­ti­vi­teits­op­ties, waardoor ze het volle­dige poten­tieel van Google Cloud kunnen ontsluiten. We blijven ons inzetten om de tools en de infra­struc­tuur te leveren die bedrijven nodig hebben om te slagen in hun digitale trans­for­ma­tie­tra­jecten”, zegt Dirk van de Geer, Managing Director van Digital Realty in België.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This