3 mei 2024
0 Reactie(s)

3 mei 2024

CHRLY breidt uit naar Nederland en Luxemburg

De Belgi­sche start-up CHRLY breidt zijn activi­teiten uit naar Neder­land en Luxem­burg. Het IT-recruit­ment­bu­reau dat door Fujitsu Belgium werd opgericht wil binnen het jaar 50 extra consul­tants aan boord halen. De atypi­sche en verfris­sende aanpak van CHRLY moet hierin het verschil maken. Tot nu toe was CHRLY enkel actief in België en Portugal.

CHRLY werd in 2021 opgericht door Fujitsu Belgium, dat meer wilde inzetten op recruit­ment. De IT-recruiter helpt niet alleen bij het vinden van kandi­daten, maar biedt ook tijde­lijk verster­king aan de recruit­men­t­af­de­ling van een organi­satie, zowel in-house als op afstand. Daarnaast inves­teert CHRLY in jong talent en blijft het kandi­daten continu opleiden. Deze succes­volle Belgi­sche start-up onder­scheidt zich van de meer tradi­ti­o­nele spelers dankzij haar uitge­breide kennis van de markt, zeer groot netwerk, hart voor duurzame IT en de persoon­lijke benade­ring. CHRLY stelt eerst het persoon­lijke profiel van de kandi­daat centraal en daarna pas het cv. De IT-recruiter richt zich op een breed scala aan IT-profielen, onder meer op Servi­ceNow, Appli­ca­tion Manage­ment en Infrastructure.

Maxime Cools, General Manager van CHRLY, ziet veel kansen voor CHRLY als Benelux-organi­satie: “De uitbrei­ding komt op een logisch moment. We krijgen namelijk al veel vraag vanuit Neder­land. We hebben nu 150 consul­tants en ons doel is om binnen een jaar uit te breiden naar 200 consul­tants in de Benelux.”

CHRLY beschikt over geavan­ceerde tools waardoor ze snel een breed scala aan geschikte profielen kunnen voorstellen. Door te focussen op het individu kan CHRLY meerdere vacatures tegelij­ker­tijd voorleggen, dus ook andere vacatures dan waar de kandi­daat op heeft gerea­geerd. Zo wordt er bijvoor­beeld geselec­teerd op basis van geogra­fi­sche locatie, skills en persoon­lijke interesses, waardoor een kandi­daat vaak vijf tot zes opties heeft om op te reageren. Gemid­deld vinden de consul­tants van CHRLY binnen de 48 uur een aantal geschikte kandidaten.

Maxime Cools: “Onze benade­ring begint altijd vanuit het profiel van de kandi­daat en niet vanuit de gevraagde vaardig­heden. Tijdens ons eerste gesprek met de kandi­daat gaan we niet in op het cv, maar we voeren een gesprek om de persoon te leren kennen. Ons doel is om langdu­rige relaties op te bouwen, zoveel mogelijk mensen vooruit te helpen en voort­du­rend te groeien. Om dit te bereiken, is het ook belang­rijk om te werken met de juiste partners.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This