2 mei 2024
0 Reactie(s)

2 mei 2024

Zscaler introduceert Digital Experience Monitoring Copilot om IT-ondersteuning en ‑activiteiten op basis van AI mogelijk te maken

Zscaler voegt verschil­lende nieuwe producten – ZDX Copilot, Hosted Monito­ring en Data Explorer – toe aan zijn Zscaler Digital Experience (ZDX)-dienst. ZDX Copilot, een AI-assis­tent, analy­seert en gebruikt de kennis van meer dan 500 biljoen datapunten die dagelijks worden gegene­reerd door gebrui­kers, apparaten, netwerken en appli­ca­ties. Zo kunnen IT-teams, service desks en bevei­li­gings­teams de inzichten krijgen die ze nodig hebben om de digitale ervaring en presta­ties te verbe­teren. Teams kunnen een reeks vragen stellen om effec­tief te commu­ni­ceren met Copilot, dat opereert op basis van genera­tieve AI, en om high-level trends te beoor­delen en resul­taten te filteren in tot speci­fieke en bruik­bare inzichten.

ZDX Copilot levert verschil­lende voordelen voor IT en beveiliging:

  • Service desks kunnen de oorzaak van klachten isoleren om effec­tief tickets te beoor­delen en samen te werken met andere teams; ze kunnen ook snel techni­sche infor­matie opzoeken.
  • Netwerk­teams kunnen grondige analyses uitvoeren in netwerken, appli­ca­ties en regio’s om trends te identi­fi­ceren en kansen voor optima­li­satie te vinden.
  • Bevei­li­gings­teams kunnen ervoor zorgen dat hun diensten te allen tijde presteren en kunnen direct de oorzaak van problemen en betrokken partijen bloot­leggen wanneer de presta­ties achterblijven.
  • IT-leiders kunnen op eenvou­dige wijze digitale ervaringstrends en prestatie-inzichten extra­heren en presen­teren om vooruit­gang te tonen of nieuwe kansen te identificeren.

Wanneer gevraagd automa­ti­seert ZDX Copilot veelvoor­ko­mende confi­gu­ra­tie­taken zoals het instellen van waarschu­wingen. Zijn veelzij­dig­heid kan IT-teams helpen hun effici­ëntie te verbe­teren en beter samen te werken met service desks en bevei­li­gings­teams. Iedere klant heeft zijn eigen Copilot om hun bedrijfs­data privé en veilig te houden.

Zscaler kondigt verder de vroege beschik­baar­heid aan van Zscaler Hosted Monito­ring, een dienst die IT-teams helpt om de beschik­baar­heid en presta­ties van appli­ca­ties en diensten continu te monitoren vanaf een gedis­tri­bu­eerde monito­rings­in­fra­struc­tuur op de Zscaler cloud. Met Hosted Monito­ring kunnen IT-teams:

  • Ervoor zorgen dat externe websites optimaal presteren, ongeacht waar klanten zich bevinden.
  • SLA compli­ance monitoren voor appli­ca­ties en diensten die aange­schaft zijn via SaaS, de cloud, datacen­ters of netwerkproviders.
  • Nieuwe appli­ca­ties met vertrouwen uitrollen of uitbreiden in nieuwe regio’s naarmate organi­sa­ties groeien, organisch of via M&A.

“Terwijl organi­sa­ties zero trust-archi­tec­turen adopteren, verliezen silo-monito­ring­tools de zicht­baar­heid over de datastroom”, zegt Dhawal Sharma, Senior Vice Presi­dent and General Manager bij Zscaler. “ZDX herstelt end-to-end inzicht over alle apparaten, netwerken en appli­ca­ties. En met de release van Hosted Monito­ring breiden we 24/​7 monito­ring uit naar SaaS en externe websites van verschil­lende wereld­wijde locaties. Door het gebruik van ZDX Copilot kunnen IT-teams zoals service desks en IT-opera­tions, opera­ti­o­nele uitmun­tend­heid bereiken door direct toegang te krijgen tot inzichten uit biljoenen presta­tie­sta­tis­tieken met behulp van GenAI. Zo kunnen problemen eenvoudig geana­ly­seerd worden en kunnen teams snel en nauwkeurig samenwerken.”

Zscaler Digital Experience voegt ook Data Explorer toe, waarmee IT-teams en ‑leiders eenvoudig op maat gemaakte rapporten kunnen bouwen en delen. Hierbij wordt data uit verschil­lende datasets visueel gecor­re­leerd en gecon­tex­tu­a­li­seerd voor hun bedrijf.

Foto: Jefferson Santos via Unsplash

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This