25 april 2024
0 Reactie(s)

25 april 2024

IBM neemt HashiCorp over

IBM neemt Hashi­Corp over voor $35 per aandeel in contanten, wat neerkomt op een totaal­be­drag van $6,4 miljard. Deze overname geeft IBM de beschik­king over een reeks producten voor het beheren van hybride en multi­cloud-omgevingen. Hiermee wil het concern zijn positie versterken in de snelgroei­ende  wereld van AI-gedreven applicaties.

Hashi­Corp staat bekend om zijn oplos­singen op het gebied van infra­struc­tuur- en bevei­li­gings­be­heer. Organi­sa­ties kunnen hiermee hun hybride en multi­cloud-omgevingen beheren, bevei­ligen en automa­ti­seren. Door de overname krijgen IBM-klanten toegang tot een breed scala aan oplos­singen voor lifecycle manage­ment van cloud­in­fra­struc­turen en ‑bevei­li­ging, waaronder HashiCorp’s Terra­form voor infra­struc­tuur­pro­vi­si­o­ne­ring in derge­lijke omgevingen.

Arvind Krishna, voorzitter en CEO van IBM, benadrukt het groei­ende belang van hybride cloud en AI. Hij merkt in en persbe­richt over de acqui­sitie op dat de overname van Hashi­Corp IBM in staat stelt om een alles­om­vat­tend hybride cloud­plat­form te creëren dat is ontworpen voor het AI-tijdperk. Met de groei van cloud-native workloads en AI-toepas­singen worden ontwik­ke­laars gecon­fron­teerd met een steeds meer heteroge, dynami­sche en complexe infra­struc­tuur, waardoor effec­tief beheer en automa­ti­se­ring essen­tieel worden.

HashiCorp’s producten, waaronder Terra­form en Vault, worden gebruikt door 85% van de Fortune 500-bedrijven, stelt IBM, organi­sa­ties die vaak ook al klant van IBM zijn. De overname van Hashi­Corp zal dan ook naar verwach­ting tot aanzien­lijke synergie leiden op meerdere gebieden. Denk aan de tools en oplos­singen van Red Hat, Watsonx, gegevens­be­vei­li­ging, IT-automa­ti­se­ring en adviesdiensten.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This