8 mei 2024
0 Reactie(s)

8 mei 2024

Hexaware koopt Softcrylic

Hexaware neemt Softcrylic over. Dit is een data-advies­bu­reau met het hoofd­kan­toor in Minne­a­polis. Deze strate­gi­sche overname versterkt de data- en analy­se­mo­ge­lijk­heden van Hexaware, zodat het bedrijf aan klanten een uitge­breider pakket van diensten kan aanbieden om marke­ting en customer journeys te stimu­leren door middel van data en technologie.

Door de kennis van Softcrylic op het gebied van customer journeys en marke­ting­tech­no­logie te combi­neren met de techni­sche bekwaam­heid en AI-exper­tise van Hexaware, kan de geïnte­greerde organi­satie CMO’s beter helpen bij het stimu­leren van de bedrijfs­groei door effec­tief datage­bruik. Samen zullen ze bedrijven in staat stellen het datage­bruik buiten marke­ting uit te breiden en toe te passen in meer bedrijfsprocessen.

Softcrylic voegt een unieke mix van datastra­tegie en techni­sche exper­tise toe. Ze zijn gespe­ci­a­li­seerd in het aanpakken van complexe data-uitda­gingen, vanaf het vastleggen en valideren van data tot het model­leren en activeren van data. Met multi-channel marke­ting­kennis over Adobe, Google en Sales­force, gekop­peld aan hun techni­sche mogelijk­heden op het gebied van Micro­soft Azure en Amazon AWS, stelt Softcrylic organi­sa­ties in staat hun data te benutten en diepere inzichten te verkrijgen met geavan­ceerde methoden voor data-activering. 

“De overname van Softcrylic sluit naadloos aan bij onze visie om een voorkeurs­partner te worden voor de behoeften van onze klanten op het gebied van klant- en marke­t­in­g­ana­lyses”, aldus Girish Pai, Global Head – Data & AI bij Hexaware. “De diepgaande dataca­pa­ci­teit van Softcrylic, gecom­bi­neerd met hun exper­tise op het gebied van marke­t­in­g­ana­lyse, zal ons in staat stellen onze klanten te helpen de kracht van hun data te ontsluiten en tastbare bedrijfs­re­sul­taten te behalen.”

“Het bundelen van de krachten met Hexaware biedt een opwin­dende kans om ons bereik uit te breiden en onze groei te versnellen”, zegt John Flavin, CEO van Softcrylic. “Wij zijn ervan overtuigd dat de gezamen­lijke exper­tise een kracht­patser zal creëren op het gebied van dataconsulting.”

Softcrylic werkt met veel bekende merken in de hele wereld op het gebied van reizen en horeca, eten en drinken, detail­handel, finan­ciële dienst­ver­le­ning en sport en media. Aidan Lyons, een klant van Softcrylic en CEO van FanCa­pital, verklaarde: “Softcrylic is een cruciale partner voor FanCa­pital terwijl we het grootste verti­cale sport­pu­bliek en platform voor het genereren van incre­men­tele inkom­sten ter wereld opbouwen.   Ik kijk ernaar uit om ons werk met Softcrylic voort te zetten en geloof dat de uitge­brei­dere mogelijk­heden van Hexaware onze datastra­tegie verder kunnen verbeteren.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This